ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ασφάλιση στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη επειδή, το απρόβλεπτο συμβαίνει συχνά. Εχοντας επιλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ως τον ασφαλιστή της αστικής σας ευθύνης θα έχετε τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη και τους κατάλληλους ανθρώπους να στηριχθείτε πάνω τους. Γι’ αυτό προστατευτείτε συνάπτοντας ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης για τις περιπτώσεις που, από υπαιτιότητά σας, προξενήσετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους .

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει την:

  • Γενική αστική ευθύνη (οικογενειακή, λειτουργίας χώρων ,ιδιοκτησίας, έργων κ.ά.)
  • Επαγγελματική ευθύνη (πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων, ιατρών-φαρμακοποιών, ιδιωτικών ΚΤΕΟ, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών πρακτόρων και συμβούλων, εκπαιδευτικών κ.ά.)
  • Εργοδοτική ευθύνη
  • Ευθύνη προϊόντων