ΙσχύειΙσχύειΙσχύει

OXHMA


Επιλέγοντας ασφαλιστική κάλυψη για το όχημά σας και την ευθύνη σας από την κυκλοφορία του, θέλετε να είστε σίγουροι ότι θα έχετε συνεχή, αξιόπιστη, ολοκληρωμένη υποστήριξη και, το σημαντικότερο, ξεκάθαρες ασφαλιστικές καλύψεις και παροχές βασισμένες σε σαφείς όρους γραμμένους σε κατανοητή και απλή γλώσσα.

Όλα τα παραπάνω σας τα προσφέρει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ με τα νέα ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα και τις παροχές που, πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους, σας εξασφαλίζουν τόσο την πλήρη κάλυψη του οχήματός σας όσο και την κάλυψη του οδηγού αλλά και των επιβαινόντων σε αυτό, μέσω πολλαπλών καλύψεων, ώστε να επιλέξετε την ασφάλιση που πιστεύετε πως ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Όλα αυτά τα προσφέρουμε έχοντας πάντα ως γνώμονα την διατήρηση των ασφαλίστρων σε προσιτά επίπεδα (κόστος).

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα των νέων μας προγραμμάτων:

 • Επιβραβεύουμε τον πιστό-μακροχρόνιο πελάτη μας που δεν προκαλεί ζημιές με γενναίες εκπτώσεις ασφαλίστρων λόγω μη ζημιάς.
 • Καλύπτουμε με ιδιαίτερα υψηλό όριο ποσού (μέχρι € 50.000) τις ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Καλύπτουμε, μέχρι του ποσού των €50.000 ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα.
 • Καλύπτουμε τις ζημιές από τον κλέφτη χωρίς όριο.
 • Με τη μερική κλοπή καλύπτουμε τα σταθερά και όχι μόνο τα απαραίτητα, για την κίνηση του οχήματος εξαρτήματα και χωρίς ειδική δήλωση και καταγραφή καλύπτουμε και τα μη σταθερά αξεσουάρ του οχήματος (μέχρι 2% της ασφαλιζόμενης αξίας)
 • Με τη μερική κλοπή καλύπτονται τόσο τα σταθερά όσο και τα μη σταθερά ή παρελκόμενα (αξεσουάρ) εξαρτήματα (μέχρι 2% της ασφαλιζόμενης αξίας) του ασφαλισμένου οχήματος και επιπλέον και οι ζημιές που θα προξενηθούν σε αυτό από τους κλέφτες
 • Αυτόματη επικαιροποίηση της ασφαλιζόμενης αξίας, κατά ποσοστό 1% για κάθε μήνα παλαιότητας, του ασφαλισμένου οχήματος. Επικαιροποιούμε την ασφαλισμένη αξία αυτόματα κάθε μήνα  (απομείωση 1% κάθε μήνα).
 • Καλύπτουμε τα έξοδα ενοικίασης οχήματος αντικατάστασης, αν μετά από καλυπτόμενη ζημιά από το ασφαλιστήριο, στερηθείτε τη χρήση του ασφαλισμένου οχήματος μέχρι την επισκευή του.
 • Παρέχουμε εναλλακτικές επιλογές ως προς την κάλυψη ιδίων ζημιών. Οι επιλογές του που έχουν να κάνουν με την αντίληψη των ικανοτήτων που πιστεύει ο κάθε πελάτης πως διαθέτει σε σχέση και με τους κινδύνους από τους οποίους πιστεύει ότι απειλείται.
 • Προσφέρουμε πολλαπλών επιπέδων  απαλλαγές που μπορούν να επιλεγούν από τον ασφαλισμένο. Οι απαλλαγές είναι πολλαπλές και επιλέγονται από τον πελάτη και διαφοροποιούν το κόστος της ασφάλισης. Οι απαλλαγές ΔΕΝ εφαρμόζονται σε ολικές καταστροφές. Οι απαλλαγές μειώνονται στο μισό σε περίπτωση αποκατάστασης των ζημιών σε συνεργαζόμενα συνεργεία. Οι απαλλαγές των τζαμιών αίρονται σε περίπτωση αποκατάστασης / επισκευής σε συνεργαζόμενα συνεργεία και στα εξειδικευμένα συνεργεία της GlassDrive.
 • Παρέχουμε Νομική Προστασία, με δυνατότητα επέκτασης ώστε να καλύπτονται και διαφορές από ενοχικές συμβάσεις συναφείς με την ιδιοκτησία και κατοχή του ασφαλισμένου οχήματος.
Επιπλέον:Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, είτε μικρό είτε μεγάλο, με ένα τηλεφώνημα, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο, στο 2109310807 ( Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ), συνεργάτης μας έρχεται το ταχύτερο δυνατόν στον τόπο του ατυχήματος και φωτογραφίζει τον τόπο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα, βοηθά στη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες του ατυχήματος . Συμπληρώνει τη Δήλωση Ατυχήματος, όπως και το Έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού, φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα οχήματα, παίρνει στοιχεία τυχόν μαρτύρων, συμβουλεύει τον ασφαλισμένο για περαιτέρω ενέργειες και επιπλέον φροντίζει για τη μεταφορά του ακινητοποιημένου λόγω του ατυχήματος ασφαλισμένου οχήματος είτε στο πλησιέστερο συνεργείο επιλογής σας είτε σε ένα εκ των συνεργαζομένων με την Εταιρεία συνεργεία. Στα συνεργαζόμενα συνεργεία, ο ασφαλισμένος μας: 

Μπορεί να επισκευάσει το όχημά του χωρίς να εκταμιεύσει οποιοδήποτε ποσό (πλην της απαλλαγής εφόσον προβλέπεται).

 • Θα μπορεί να επισκευάσει το όχημά του χωρίς να εκταμιεύσει οποιοδήποτε ποσό (πλην της απαλλαγής εφόσον προβλέπεται).
 • Θα μπορεί να απολαμβάνει επιπλέον ωφελήματα στα περισσότερα (door-to-door παράδοση-παραλαβή του οχήματος, αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, δωρεάν τεχνικό έλεγχο, δωρεάν κάρτα καυσαερίων, εκπτώσεις σε εργασίες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, ακόμα και αν έχει ζημιά που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο).
 • Θα διαθέτει, τουλάχιστον 12 μηνών εγγύηση εργασίας και ανταλλακτικών.

Προσφέρουμε Κάλυψη Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας, η οποία δημιουργήθηκε για το σύγχρονο οδηγό, και θα σας κάνει να νιώσετε και να έχετε πραγματικά ξέγνοιαστες διαδρομές με το όχημά σας. Με τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, εξασφαλίζουμε εμείς, και ΟΧΙ η "Τρίτη" εταιρία, στον κάθε ασφαλισμένο μας, μετά από ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεται, την άμεση και γρήγορη πληρωμή προς αποκατάσταση της ζημιάς του οχήματός του.

Επιλέξτε το Όχημα που θέλετε να ασφαλίσετε :

    Αυτοκίνητο/Αγροτικό

    Δίκυκλο

    Φορτηγό