ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΔΗΓΕΙΝ


Τα νέα προγράμματα ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΔΗΓΕΙΝ σας προσφέρουν πραγματική κάλυψη απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε καθημερινά κατά την κυκλοφορία σας, με ξεκαθαρους, κατανοητούς όρους και ΠΡΟΣΙΤΑ ασφάλιστρα.

Γιατί αυτή είναι η ουσία της ασφάλειας.

Και εμείς στην ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε σημασία στην ουσία.  Ανακαλύψτε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις και επιλέξτε τις επιθυμητές απαλλαγές αναλόγως των αναγκών σας και διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα. Σύγκρινετε σωστά Ασφαλίστείτε έξυπνα.

 ΠΑΚΕΤΑ   
1  ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
2  ΒΑΣΙΚΟ & ΠΥΡΟΣ & ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3  ΒΑΣΙΚΟ & ΠΥΡΟΣ & ΚΛΟΠΗ
4  ΒΑΣΙΚΟ & ΠΥΡΟΣ & ΚΛΟΠΗ & ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
5  ΒΑΣΙΚΟ & ΠΥΡΟΣ & ΚΛΟΠΗ & ΙΖ ΣΥΓΚ/ΣΗ 
6  ΒΑΣΙΚΟ & ΠΥΡΟΣ & ΚΛΟΠΗ & ΠΛΗΡΗΣ ΜΙΚΤΗ


ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΕ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Βασικές ΚαλύψειςOpen or Close
  ΠΑΚΕΤΑ 1 2 3 4 5 6
  Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχήματος για σωματικές βλάβες τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχήματος για υλικές ζημιές τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως € 50.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Έκπτωση ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης λόγω μη ζημιάς (15% -30%) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Νομική προστασία (έως € 3.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Προσωπικό ατύχημα οδηγού (€ 15.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Φροντίδα ατυχήματος (τηλ. 210 9310807 24 ώρες το 24ωρο) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση αστικής ευθύνης στις χώρες της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
 • Συμπληρωματικές ΚαλύψειςOpen or Close
  ΠΑΚΕΤΑ 1 2 3 4 5 6
  Αυτόματη επικαιροποίηση ασφαλισμένης αξίας (μείωση 1% μηνιαίως) Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης από τρομοκρατικές/πολιτικές/κακόβουλες ενέργειες) Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 50.000) Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Κλοπή ολική Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Κλοπή μερική | ζημιές κατά την κλοπή | κλοπή σταθερών εξαρτημάτων Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Κλοπή μη σταθερών εξαρτημάτων (έως 2% της ασφ/νης αξίας του οχήματος) Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Κάλυψη εξόδων αντικατάστασης κλειδιών ή ξεκλειδώματος (έως € 300) Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Ολική καταστροφή ΜΟΝΟ από σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει
  Ίδιες ζημιές ΜΟΝΟ από σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Δεν Ισχύει
  Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει
  Κάλυψη Ιδίων ζημιών από τρομοκρατικές/πολιτικές/κακόβουλες ενέργειες (εκτός ζημιών από πυρκαγιά ή/και έκρηξη) Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει
 • Προαιρετικές Καλύψεις Open or Close
  ΠΑΚΕΤΑ 1 2 3 4 5 6
  Θραύση τζαμιών & εργοστασιακών ηλιοροφών (έως € 1.000) Ισχύει Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει
  Θραύση τζαμιών & εργοστασιακών ηλιοροφών (10% ασφ/νης αξίας με μέγιστο € 3.500) Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση Νομικής Προστασίας (έως € 3.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (€ 15.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (€ 30.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (€ 45.000) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία του οχήματος ως εργαλείο (έως €450.000 σωματικές βλάβες & έως €150.000 υλικές ζημιές τρίτων) Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
  Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (δεν παρέχεται ρυμούλκηση σε τρακτέρ ή και οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων
  ή/και ύψους άνω των 3 μ. ή/και μεταξονίου άνω των 3,6 μ.)
  Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει Ισχύει
 • ΑπαλλαγέςOpen or Close
  Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών | Ίδιες ζημιές από σύγκρουση μόνο | Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές/πολιτικές/κακόβουλες ενέργειες 3% της ασφ/νης αξίας με Min € 1.600 *
  Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα 3% της ασφ/νης αξίας με Min € 900 *
  Θραύση τζαμιών & εργοστασιακών ηλιοροφών 15% της ζημιάς **
  * (1) Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.
     (2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

  ** ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΗΛΙΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
       ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ GLASSDRIVE