ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ

Η Ασφάλεια Ζωής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το βασικότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα, καθώς παρέχει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου. Είναι μια πράξη ευθύνης και μια έμπρακτη απόδειξη της αγάπης σας, αφού φροντίζετε για το μέλλον των ανθρώπων που αγαπάτε, οι οποίοι είναι οικονομικά εξαρτημένοι από εσάς.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ανεκτίμητα:

  • Διατηρεί την ποιότητα της ζωής της οικογένειά σας σε ικανοποιητικό επίπεδο.
  • Εξασφαλίζει την εκπλήρωση των μελλοντικών στόχων των παιδιών σας (σπουδές).
  • Εξοφλεί άμεσα τα δάνειά σας με αποτέλεσμα να επιτυγχάνετε άμεση εξασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων.
  • Προστατεύει την ακίνητη περιουσία σας και σας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης κάποιων φορολογικών πλεονεκτημάτων.
Γι’ αυτό ανάλογα με τις ανάγκες σας, σας παρέχουμε μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων ζωής:
    1. Απλή Ασφάλεια Ζωής
  2. Απλή Συμπληρωματική Ασφάλεια Ζωής
  3. Απλή Ασφάλεια Μειουμένου Κεφαλαίου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
  4. Ισόβια Ασφάλεια Ζωής
  5. Μικτή Ασφάλεια Ζωής
  6. Ασφάλιση Επιβίωσης – Σύνταξης