Μικτή Ασφάλεια Ζωής

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου:

α) Στον ίδιο τον ασφαλισμένο στη λήξη της ασφάλισης.
β) Στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία.

 

Επίσης το πρόγραμμα μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις. Παρέχει δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης, δανείου και συμμετέχει στα κέρδη από την υπεραπόδοση των επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων.