ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στην απόλυτη εξασφάλιση των κατοικιών σας, στοχεύουν τα ειδικά μελετημένα προγράμματα της Εταιρίας μας. Απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες κατοικιών, μόνιμες – δευτερεύουσες ή εξοχικές, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις δανειοδότησης όπου η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση αφορά, τόσο το κτίριο και το περιεχόμενο, όσο και τα έργα τέχνης και αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας με ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις και δωρεάν παροχές, περιλαμβάνουν όλους τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται μια κατοικία και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας, με επιλογή μεμονωμένων ή προσθήκη προαιρετικών καλύψεων, όπως π.χ. η κάλυψη σεισμού, ώστε να είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα τους.

Σημεία Υπεροχής

  • Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

  • Παροχές χωρίς κόστος

  • Ουσιαστικές καλύψεις

  • Όροι διατυπωμένοι με σαφή, κατανοητή, ξεκάθαρη και απλή γλώσσα

  • Άμεση καταβολή αποζημίωσης

Ανακαλύψτε τα νέα μας προγράμματα:

1. ΑΣΦΑΛΩΣΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΑναλυτικοί Όροι

2. ΑΣΦΑΛΩΣΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: ΕΞΟΧΙΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΑναλυτικοί Όροι

3. ΑΣΦΑΛΩΣΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΑναλυτικοί Όροι

4. ΑΣΦΑΛΩΣΚΑΤΟΙΚΕΙΝ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝΑναλυτικοί Όροι

 

ΓΙΑΤΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ