Παιδί (Junior Benefit)

Το μεγάλωμα και η ανατροφή ενός παιδιού είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.  Προτεραιότητα όλων όσων γίνονται γονείς είναι η προστασία και η εξασφάλιση των παιδιών τους. Όλοι οι γονείς επιδιώκουν να μεγαλώσουν με αρχές τα παιδιά τους και κάνουν τα πάντα για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους.
 
Η εξασφάλιση όμως αυτή συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που η οικογένεια μπορεί να μην έχει τη δύναμη να καλύψει.
 
Γι'  αυτό η ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ δίνει τη λύση, δημιουργώντας Προγράμματα για το Παιδί.  Έτσι επιτυγχάνετε εγγυημένη εξασφάλιση στο παιδί αφού, μέσω του προγράμματος,  αποταμιεύετε ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να το στηρίξει στις σπουδές του και τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα επιλογής:

  • του ύψους της παροχής των ασφαλίστρων.
  • του χρόνου παροχής  των ασφαλίστρων.
  • του τρόπου παροχής των ασφαλίστρων.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 930 9500
Γραμμή Υγείας: 210 930 7723 (Νοσ. Περιθαλψης)
(Εξωνοσοκομ. Περίθαλψης): 210 997 5650
Email: info@minetta.gr