ΜΙΝΕΤΤΑ AID

Τα προγράμματα ΜΙΝΕΤΤΑ AID και ΜΙΝΕΤΤΑ AID PLUS παρέχονται σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους προς ασφάλιση ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας και καλύπτει πλήρως τυχόν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

ΜΙΝΕΤΤΑ AID

Παρεχόμενες Καλύψεις :

Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων (με συμμετοχή από 0 έως 20€).

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων. Εντελώς δωρεάν όταν ο ασφαλισμένος διαθέτει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ή διαφορετικά τιμές Δημοσίου με χρήση απλού παραπεμπτικού.

Απεριόριστες επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις σε προνομιακές τιμές.

Απεριόριστες φυσικοθεραπείες με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15 € ανά συνεδρία.

Δωρεάν ετήσιο check up (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια).

Το πρόγραμμα παρέχεται στην προνομιακή τιμή των 43 € για έναν ασφαλισμένο και 86 € για οικογένεια ανεξαρτήτως αριθμού μελών ετησίως.

MINETTA AID PLUS

Παρεχόμενες Καλύψεις :
Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων (με συμμετοχή από 0 έως 10€)

Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων. Εντελώς δωρεάν όταν ο ασφαλισμένος διαθέτει παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ ή με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά ποσοστό 20% επί προνομιακού τιμοκαταλόγου.

Απεριόριστες επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις σε προνομιακές τιμές.

Απεριόριστες φυσικοθεραπείες με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15 € ανά συνεδρία.

Οφθαλμολογική κάλυψη :

·         Δωρεάν ετήσιο οφθαλμολογικό check up

·         Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ( 2 οφθαλμών από 1200€ έως 1500€)

·         Επέμβαση καταρράκτη ( ανά οφθαλμό 600€)

·         Λοιπές επεμβάσεις/θεραπείες

Δωρεάν ετήσιο check up (Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ολική Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT).

Το πρόγραμμα παρέχεται στην προνομιακή τιμή των 90 € για έναν ασφαλισμένο και 180 € για οικογένεια ανεξαρτήτως αριθμού μελών ετησίως.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων και σε άτοκες μηνιαίες δόσεις (με τη χρήση πιστωτικής κάρτας στο pay.minetta.gr), ενώ για κάθε ασφαλισμένο στην Εταιρία παρέχεται δωρεάν η Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο 2109309500 ή στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.