ΜΙΝΕΤΤΑ CARE

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ CARE παρέχει ουσιαστικές καλύψεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ ασφαλίζονται εντελώς δωρεάν τα παιδιά έως 14 ετών (μέχρι δύο παιδιά), όταν και οι δυο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα.

Α. Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (αποκλειστικά σε Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων)

                        Ασφαλισμένο κεφάλαιο: 50.000 € ετησίως

                        Θέση νοσηλείας: Β’ (δίκλινο)

                        Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ,

                         ΙΑΣΩ GENERAL,MEDITERRANEO, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

                        Εκπιπτόμενο ποσό: 1.000 € [Το εκπιπτόμενο ποσό συμψηφίζεται με τη συμμετοχή

                         του ΕΟΠΥΥ].

                        Ειδικά για παιδιά μέχρι 14 ετών που ασφαλίζονται αυτόνομα, το εκπιπτόμενο

                        ποσό περιορίζεται στα 500 € και μηδενίζεται σε περίπτωση χρήσης του ΕΟΠΥΥ.

Κάλυψη όλων των εξόδων (νοσήλια, αμοιβές γιατρών, εξετάσεις κ.λπ.)

Κάλυψη και στο εξωτερικό με την προϋπόθεση έγκρισης της νοσηλείας από το

Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Β. Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (αποκλειστικά στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων)

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων με χρέωση 10ευρώ/επίσκεψη

Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους παιδιάτρους (εκτός των συμβεβλημένων νοσοκομείων) για παιδιά έως και 14 ετών, με χρέωση 20 ευρώ/επίσκεψη

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 200 ευρώ ανά περίπτωση, για επείγοντα περιστατικά (εξαιρούνται τα φάρμακα τα υλικά, οι αμοιβές γιατρών και οι επεμβατικές-ενδοσκοπικές πράξεις)

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρεώσεις προνομιακού τιμοκαταλόγου.

Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρέωση 15% της συμμετοχής του ασφαλισμένου επί του κρατικού τιμοκαταλόγου.

Γ. Φροντίδα ΜΙΝΕΤΤΑ και Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση

Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υγειονομικός επαναπατρισμός.

Επίσκεψη συγγενούς προσώπου.

Παράταση διαμονής.

Πρόωρη επιστροφή.

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.

Επιστροφή/Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων.

Μεταφορά σορού.

Απώλεια διαβατηρίου.

Παροχή δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις (με τη χρήση πιστωτικής κάρτας στο pay.minetta.gr), και για κάθε ασφαλισμένο στην Εταιρία παρέχεται δωρεάν η Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για τον ίδιο αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο 2109309500 ή στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.