Μήνυμα του κ. Β. Θεοχαράκη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

«Aσφάλεια είναι ο όρος της προστασίας από τον κίνδυνο ή την απώλεια. Ασφαλιστική είναι η Εταιρία που παρέχει ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Στην διάρκεια της μέχρι σήμερα επιχειρηματικής μου πορείας συνειδητοποίησα εγκαίρως την ουσία των παραπάνω εννοιών και τη σημασία μιας σωστής ασφάλισης αφού σε διάφορες περιπτώσεις και λόγω ενός τυχαίου ζημιογόνου γεγονότος -φυσικού ή άλλου- κάποια ή κάποιες από τις Εταιρίες τις οποίες διοικώ χρειάστηκαν ασφαλιστική κάλυψη και υποστήριξη.

Αιτία και αφορμή για την ενασχόλησή μου με τις ασφάλειες υπήρξε η γνωριμία μου με τον αείμνηστο Παναγιώτη Μινέτα, ο οποίος με μύησε στην ασφαλιστική αγορά, με καθοδήγησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος και προστάτευσε τα συμφέροντά μας.

Έχοντας λοιπόν γνώση της αναγκαιότητας της ασφάλισης, καθώς και της δυναμικότητας του κλάδου, αποφάσισα να γίνω ενεργό μέλος και να επενδύσω σε μία Ελληνική, οικογενειακή Εταιρία, με μεγάλη εμπειρία στις ασφάλειες, με στόχους και όραμα για το μέλλον.»