Μήνυμα του κ. Κ. Μπερτσιά, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντού της εταιρίας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

Η Εταιρία μας, Ευρωπαϊκή  Ένωση ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Μινέττα, μία από τις  δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις, μετρά μισό αιώνα δημιουργικής παρουσίας στην ελληνική αγορά. 

Η Ασφάλειαι Μινέττα με πολύ μεγάλη εμπειρία στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, και με προσεκτικούς σχεδιασμούς, τα τελευταία χρόνια 
 επεκτείνεται δυναμικά σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων έχοντας πάντα κατά νου..

  • Τους πελάτες μας. Φροντίζουμε να προσφέρουμε ασφαλιστικές καλύψεις υψηλής χρηστικής αξίας με προσιτό κόστος, ώστε όλοι οι Έλληνες ακόμα & σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες να μπορούν να στηρίζονται στην ιδιωτική ασφάλιση.
  • Το προσωπικό μας & τους συνεργάτες μας- ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες & μεσίτες. Φροντίζουμε να ενδυναμώνουμε την πελατοκεντρική φιλοσοφία, να τους παρέχουμε τα μέσα που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, ώστε να επιτυγχάνουν υψηλούς στόχους απόδοσης & να τους αμείβουμε ανάλογα.
  • Την κοινωνία. Φροντίζουμε  να εισφέρουμε στην κοινωνία με πράξεις που βοηθούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, να διαχειριζόμεθα αποτελεσματικά τους κινδύνους, ώστε να εμπεδώνουν το αίσθημα προστασίας & ασφάλειας.
  • Τους μετόχους μας. Φροντίζουμε να είμαστε κερδοφόρος & υγιής ασφαλιστική εταιρεία, ώστε να προσφέρουμε σημαντική αξία στην επένδυση των μετόχων μας.