ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, θα διευκολυνθείτε ιδιαίτερα, θα εξασφαλίσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά σας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ. Η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος MINETTA είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, στα εξής τηλέφωνα: 210 93 10 807. Καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ, θα έλθει στο σημείο του ατυχήματος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα καταγράψει το συμβάν, θα φωτογραφήσει τον τόπο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ζημιάς. Σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί και δεν επισκευάζεται επί τόπου έτσι ώστε να κινηθεί με ασφάλεια, η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ θα οργανώσει τη ρυμούλκηση – μεταφορά του στον κοντινότερο ή στον καταλληλότερο τόπο για την επισκευή του είτε στον τόπο που θα επιδείξετε. Επιπλέον, αν χρειάζεται, έχετε στη διάθεσή σας και ιατρικές και νομικές συμβουλές σε σχέση με το ατύχημα.  
Την υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος τη δημιουργήσαμε και τη συντηρούμε με αποκλειστικό σκοπό να είμαστε δίπλα σας όταν χρειαστεί, παρ’ ότι το απευχόμαστε. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να έλθετε σε επαφή με αυτή την υπηρεσία, ενημερώστε μας καλώντας τη Διεύθυνση Αποζημιώσεων της Εταιρίας μας και στη συνέχεια συμπληρώστε και υποβάλετε τη δήλωση ατυχήματος-ζημιάς, ακολουθώντας τον τρόπο που σας περιγράφουμε παρακάτω:

Από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για κάποια ζημιά σας ή ζημιά που τρίτος ισχυρίζεται ότι του προκαλέσατε, θα πρέπει:

  • Να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια να περιορίσετε τη ζημιά και να μη μεταβληθεί η κατάσταση των αντικειμένων που έπαθαν ζημιά.
  • Να μην αναλάβετε οποιαδήποτε ευθύνη.
  • Να διαφυλάξετε τα δικαιώματά σας έναντι τυχόν τρίτων.
  • Να συνεργαστείτε με τα πρόσωπα που εμείς θα εξουσιοδοτήσουμε για τη διερεύνηση της αιτίας και του ύψους της ζημιάς σας ή/και της ζημιάς τρίτων.