Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αθήνα: Λ. Συγγρού 193-195 171 21 Ν. Σμύρνη
τηλ:   210 9309500|    fax: 210 9310741    e-mail: info@minetta.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλους 5 54624 Θεσσαλονίκη 

τηλ:   2310 265112|fax: 2310 224675    e-mail: minettat@minetta.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Αθήνα: Λ. Συγγρού 193 171 21 Ν. Σμύρνη
τηλ:   210 9309467 |    fax: 210 9310541    e-mail: customercare@minetta.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αθήνα: Λ. Συγγρού 193 171 21 Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309493 | fax: 210 9309409     e-mail: mastorakos@minetta.gr 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα
τηλ.: 210 6460612 | fax: 210 6460414 e-mail:grammateia@synigoroskatanaloti.gr τηλ: 1520 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αμπελόκηποι
τηλ: 210 6475 600 | fax: 210 6475 628 e-mail: contact@dpa.gr 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
τηλ: 210 3334100 | fax: 210 3334149 e-mail: info@eaee.gr 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ξενοφώντος 10, 10557 Αθήνα
τηλ: 210 3236562 | fax: 210 3238370 e-mail: claims@mib-hellas.gr 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1 Αθήνα 
Τηλ:210 3327400| fax:210 3327444 e-mail: info@epikef.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (άρθρο 27 β Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α' 331) 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1 Αθήνα
Τηλ: 210 3327490| fax: 210 3327477 e-mail: ic@epikef.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 21 102 50 Αθήνα 
Τηλ:210 320 1111 | fax: 210 323 2239  bankofgreece.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Σκρα 4, 176 73 Καλλιθέα
τηλ: 210 9572986-7 | fax: 210 9511079 e-mail: psas@otenet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, 115 28 Αθήνα
τηλ: 210 7792171 | fax: 210 7717180 e-mail: info@sema.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Λ. Συγγρού 76, 112 42 Αθήνα
τηλ: 210 9242707 | fax: 210 9221573 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα
τηλ: 210 3805907  | fax: 210 3827354 e-mail: insurance-agents@insurance-agents.gr