ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΕΤΤΑ»

Η εφαρμογή «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΕΤΤΑ», καλούμενη στο εξής ως «Εφαρμογή» είναι ένα λογισμικό εφαρμογής για συσκευές κινητής τηλεφωνίας που αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία "RDC INFORMATICS ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "RDC INFORMATICS", μια εταιρεία που συστήθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με αριθμό μητρώου (ΓΕΜΗ) 007371001000, και έδρα επί της οδού Ηρούς αρ. 2, στην Αθήνα, και παρέχεται άμεσα σε εσάς από την εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 193-195 και Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης, με αρ. ΓΕΜΗ 121811001000 που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας (καλούμενη στο εξής ως «Εταιρία»).

Περιγραφή Εφαρμογής

Η Εφαρμογή σας επιτρέπει την πρόσβαση στις εξής επιλογές

Κατά την επιλογή του πεδίου «Προασφαλιστικός Έλεγχος», ο χρήστης αποφεύγει τη διαδικασία της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να ασφαλίσει το όχημά του για συγκεκριμένους κινδύνους, φωτογραφίζοντας ή βιντεοσκοπώντας ο ίδιος το όχημά του.

Γενικοί όροι χρήσης

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, σας χορηγείται με την παρούσα μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, μόνο και όπως επιτρέπεται από τα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής. Η Εταιρία διατηρεί όλα τα δικαιώματα στην Εφαρμογή που δεν χορηγούνται ρητά στο παρόν.

Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

Το υλικό που περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο της Εφαρμογής προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία των πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των σημάτων.

Ειδικοί Όροι Χρήσης

Με την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων και τη χρήση του λογισμικού της Εφαρμογής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης με την Εταιρία, για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την Εφαρμογή, στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως ορίζεται στο παρόν καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας. Επί πλέον συμφωνείτε στην αποστολή ενημερωτικού/προωθητικού υλικού από την Εταιρία. Με την επιβεβαίωση της σύνδεσής σας μέσω διαδικτύου δεσμεύεστε, συμφωνείτε και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους.

Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή λογισμικού και υπηρεσιών.

Προδιαγραφές Εφαρμογής

Η Εταιρία ουδεμία γνώση ή ευθύνη φέρει για επιβαρύνσεις που τυχόν σας επιβληθούν από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε για τη χρήση του δικτύου της.

Όροι χρήσης Εφαρμογής

Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες: (i) αντιγραφή, διανομή, ή κοινοποίηση οποιουδήποτε μέρους της Εφαρμογής σε οποιοδήποτε μέσο, αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα, (ii) αποστολή αυτοματοποιημένων δεδομένων στο κέντρο δεδομένων της εφαρμογής χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά "ρομπότ" (robots), "αράχνες" (spiders), "αναγνώστες εκτός σύνδεσης» (offline readers), κλπ.,· (iii) μετάδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), αλυσιδωτών επιστολών, ή άλλων ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, (iv) προσπάθεια παράκαμψης των παραμέτρων πιστοποίησης στοιχείων της εφαρμογής, παρέμβασης σε χαρακτηριστικά της Εφαρμογής που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάσιμου μέσω της Εφαρμογής, ή σε χαρακτηριστικά που ενισχύουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής,· (v) διαγραφή των ειδοποιήσεων σχετικών με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εφαρμογής, αναστροφή της λειτουργίας του λογισμικού ή των πρωτοκόλλων μας ή αποκρυπτογράφηση οποιωνδήποτε μεταδόσεων προς ή από τους διακομιστές που εκτελούν την Εφαρμογή, (vi) ενέργειες που επιβάλλουν, ή μπορεί να επιβάλουν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας,· (vii) η φόρτωση μέσω της Εφαρμογής μη έγκυρων δεδομένων, ή άλλης μορφής κακόβουλου λογισμικού όπως ιών (virus) κλπ, (viii) η χρήση της εφαρμογής για εμπορικούς σκοπούς, (ix) η πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην εφαρμογή μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλων μέσων πλην εκείνων που προβλέπονται ή επιτρέπονται από την Εφαρμογή ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που κρίνονται επιζήμιες για την Εφαρμογή μας.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει απροειδοποίητα την Εφαρμογή, να παύσει να παρέχει την Εφαρμογή ή χαρακτηριστικά της Εφαρμογής, σε εσάς ή στους χρήστες γενικά· ή να δημιουργήσει όρια χρήσης της Εφαρμογής. Διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει μόνιμα ή προσωρινά την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή χωρίς προειδοποίηση και ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο, ιδία δε, εάν κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, ή για κανέναν λόγο. Με την καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΙΝΕΤΤΑ»

Η Εταιρία δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και για την ασφάλεια των πληροφοριών σας και έλαβε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών που συλλέγονται και ανταλλάσσονται με τους παρόχους υπηρεσιών. Η Εταιρία έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα της, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του λογισμικού τείχους προστασίας και διατηρώντας τους διακομιστές ενημερωμένους με κώδικες ασφαλείας. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σε περιπτώσεις που οφείλονται σε παράγοντες πέρα από τον έλεγχό της. Αν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία το συντομότερο δυνατόν. Η Εταιρία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την εταιρία περιέχονται στο https://www.minetta.gr/ el/static/personal_data

Συλλογή Πληροφοριών για την εισαγωγή στο πεδίο «ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

Επιλέγοντας το πεδίο «ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ» χρήστης θα κληθεί να εισαγάγει διαζευκτικά αριθμό προσφοράς, αριθμό αίτησης ασφάλισης ή αριθμό ασφαλιστηρίου, και επιπλέον όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος τον προασφαλιστικό έλεγχο, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, χρήση αυτού, όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ επιπρόσθετα θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ των αρχείων του αιτήματος (λήψη φωτογραφιών ή video), από τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η τοποθεσία λήψης του αρχείου. Σε περίπτωση μη έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης, τα παραπάνω στοιχεία θα διαγράφονται μετά την πάροδο 50 ημερών από την ημέρα καταχώρησής τους.

Χρήση πληροφοριών

Η Εταιρία δεν θα διαθέτει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και δεν θα ενοικιάζει ή πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεσή σας, αλλά θα δύναται να επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό α) την εξυπηρέτηση και υποστήριξη της Εφαρμογής, β) την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω της αποστολής e-mail ή sms και γ) για την αξιοποίησή τους κατά την τιμολόγηση ασφαλίστρων σε ήδη υφιστάμενα συμβόλαια ή για τη σύναψη νέου συμβολαίου.

Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται παραπάνω, η Εταιρία δεν θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους ,εκτός εάν απαιτείται να το πράξει α) από το νόμο ή κλήτευση, και β) για προστασία της Εφαρμογής, των δικαιωμάτων περιουσίας της Εταιρείας και την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της.

Αποκλεισμός Συμβουλών

Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προτροπή ή συμβουλή για τους χρήστες/επισκέπτες της Εφαρμογής για διενέργεια πράξης με οικονομικό χαρακτήρα-αποτέλεσμα, οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από αυτήν, αλλά η αξιολόγηση των πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών.

Σύνδεσμοι σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες

Η Εταιρία δεν θα ευθύνεται για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που συνδέονται με την Εφαρμογή, ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιέχονται σε αυτές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες myminetta και payminetta. Παρακαλούμε, να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο της Εφαρμογής για να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα, η Πολιτική Απορρήτου της τελευταίας δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων. Η περιήγηση και η αλληλεπίδρασή σας με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στους κανόνες και τις πολιτικές του εν λόγω τρίτου. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους κανόνες και τις πολιτικές πριν προχωρήσετε.

Πολιτική Απορρήτου της Εφαρμογής «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»

Η Εταιρία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα, επομένως θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν η Πολιτική αλλάξει, η Εταιρία θα ενημερώσει την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στην κορυφή ή στο κάτω μέρος της εν λόγω σελίδας. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα ειδοποιηθείτε είτε με τη δημοσίευση μια ειδοποίησης σχετικά με αυτές τις αλλαγές σε εμφανές σημείο πριν από την υλοποίηση της αλλαγής ή με την απευθείας αποστολή σε εσάς εκ των προτέρων μιας άμεσης ειδοποίησης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή την εφαρμογή, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης app@minetta.gr. Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι επίσης διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.minetta.gr/ el/static/terms.

Με την αποδοχή των Όρων της Εφαρμογής και τη χρήση της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την πολιτική απορρήτου μας.

Όροι Σύμβασης

Η παρούσα Εφαρμογή, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες την οποία θα συνάψετε με την Εταιρία σε σχέση με την Εφαρμογή, θα αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρία σχετικά με την Εφαρμογή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη από ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και λειτουργία.

Η Εταιρία δύναται να αλλάξει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης στην ιστοσελίδα της οπότε θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση αλλαγής της Σύμβασης κατ’ ουσιώδη τρόπο, θα ενημερώνεται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Η συνεχιζόμενη χρήση της Εφαρμογής από εσάς μετά από την ανάρτηση μιας τροποποιημένης Σύμβασης θα συνιστά αποδοχή της νέας Σύμβασης.

Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποιημένη Σύμβαση, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στην Εφαρμογή.

Η παρούσα Σύμβαση, και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες παρέχονται στο πλαίσιο αυτής, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος θα είναι άκυρη.

Η παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, δεν θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο, και η αδυναμία της Εφαρμογής να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν θα συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους νόμους του Κράτους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες εναντίον της Εταιρίας θα εγείρονται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα.

Ειδικές Δηλώσεις

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ Ή ΣΩΣΤΟ, ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ Ή ΤΟΠΟ, ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ Ή ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ· Ή ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ 100% ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΤΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ/’Η ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΣΦΑΛΜΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠO THN ΕΤΑΙΡΙΑ Ή, ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ, ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Για οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2109309500 ή / και στο app@minetta.gr.

Η παρούσα Σύμβαση τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 23.10. 2018.