Αστική ευθύνη

Δίπλα σου
σε κάθε δύσκολη στιγμή

Σκέφτεσαι τα απρόβλεπτα που μπορεί να συμβούν; Επιλέγοντας τη σωστή κάλυψη αστικής ευθύνης, μπορείς να προστατευθείς για τις περιπτώσεις που προξενηθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους με δική σου ευθύνη.

Αστική Ευθύνη

Σύγχρονα και κατανοητά ασφαλιστικά προγράμματα είτε είσαι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας, για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από πράξεις ή υπαιτιότητά σου

Μπορείς να επιλέξεις κάλυψη για:
  • Γενική αστική ευθύνη
  • Επαγγελματική ευθύνη
  • Εργοδοτική ευθύνη
  • Κάλυψη για τη σχεδίαση, κατασκευή, παραγωγή ή διανομή προϊόντων
  • Αστική ευθύνη μη επικίνδυνων περιβαλλοντικών αποβλήτων
  • Δυνατότητα επέκτασης αστικής ευθύνης