Φωτοβολταϊκά

Ασφάλιση
φωτοβολταϊκών μονάδων

Κάλυψε τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία αλλά και την συντήρηση των φωτοβολταϊκών σου συστημάτων με τo πρόγραμμα ασφάλισης της ΜΙΝΕΤΤΑ.

Φωτοβολταϊκά

Η Εταιρία μας πρωτοποριακή σε ασφαλιστικές καλύψεις προχώρησε στη κατάρτιση ενός μοναδικού ασφαλιστικού προγράμματος Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

  • Τις υλικές ζημίες (πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλη βλάβη, κλπ)
  • Τις μηχανικές βλάβες των διαφόρων συσκευών του συστήματος
  • Αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του συστήματος