Νομική Προστασία

Νομική Προστασία

Μέσω των προγραμμάτων Νομικής Προστασία της ΜΙΝΕΤΤΑ, όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες που θα χρειαστούν για τη διασφάλιση και ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων σας, γίνονται πλέον ανέξοδα για εσάς!

Η MINETTA καλύπτει την αμοιβή, ακόμα και σε δικηγόρο της επιλογής σας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο γραμμάτιο προείσπραξης του δικηγορικού του συλλόγου. Όπου δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης, η αμοιβή ορίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα αμοιβών.»

Η κάλυψη Νομικής Προστασίας διατίθεται για τα συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων και ποδηλάτου.

Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού60.00 €
Λήψη & μελέτη Ποινικής Δικογραφίας100.00 €
Έγγραφες γνωμοδοτήσεις100.00 €
Σύνταξη εξωδίκου50.00 €
Δήλωση τρίτου75.00 €
Κατάσχεση εις χείρας τρίτου75.00 €
Έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο80.00 €
Έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο (εκτός έδρας)ΕΞΟΔΑ +100 €
Ένορκη βεβαίωση50.00 €
Εισαγγελική παραγγελία60.00 €
Σύνταξη κλήσεων30.00 €
Λήψη απογράφου30.00 €
Λήψη αντιγράφου απόφασης25.00 €
Σύνταξη επιταγής προς πληρωμή30.00 €
Λήψη πιστοποιητικού25.00 €
Απόδοση δικαστικής δαπάνης40.00 €
Αναβολή - Ματαίωση - Παραίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου30.00 €
Αναβολή - Ματαίωση - Παραίτηση ενώπιον Πρωτοδικείου40.00 €
Αναβολή - Ματαίωση - Παραίτηση ενώπιον Εφετείου50.00 €
Αναβολή ενώπιον Πταισματοδικείου30.00 €
Αναβολή ενώπιον Πλημμελειοδικείου100.00 €