Οδική και Ταξιδιωτική

Οδική και Tαξιδιωτική ασφάλεια

Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας παρέχεται στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε συνεργασία με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.

Τι καλύπτει

Επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης (περιλαμβάνεται και η αλλαγή ελαστικού)

Επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης (περιλαμβάνεται και η αλλαγή ελαστικού)

Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού

Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού

Ρυμούλκηση του οχήματος είτε στο πλησιέστερο συνεργείο είτε σε συνεργείο επιλογής σας, εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται επιτόπου

Ρυμούλκηση του οχήματος είτε στο πλησιέστερο συνεργείο είτε σε συνεργείο επιλογής σας, εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται επιτόπου

Φύλαξη του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό λόγω αργίας

Φύλαξη του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό λόγω αργίας

Επαναπατρισμός του οχήματος στον τόπο κατοικίας του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση μεγάλης ζημιάς

Επαναπατρισμός του οχήματος στον τόπο κατοικίας του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση μεγάλης ζημιάς

Επαναπατρισμός των επιβαινόντων στον τόπο κατοικίας τους εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται εντός 24 ωρών

Επαναπατρισμός των επιβαινόντων στον τόπο κατοικίας τους εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται εντός 24 ωρών

Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης υπερβαίνει τις 24 ώρες

Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης υπερβαίνει τις 24 ώρες

Εντοπισμός και μεταφορά προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί

Εντοπισμός και μεταφορά προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί

Υγειονομική μεταφορά

Υγειονομική μεταφορά

Υγειονομικός επαναπατρισμός και συνταξιδευόντων

Υγειονομικός επαναπατρισμός και συνταξιδευόντων

Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια του ασφαλιζομένου στο εξωτερικό

Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια του ασφαλιζομένου στο εξωτερικό

Επίσκεψη συγγενούς προσώπου

Επίσκεψη συγγενούς προσώπου

Πρόωρη επιστροφή λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου

Πρόωρη επιστροφή λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου

Παράταση διαμονής για ανάρρωση

Παράταση διαμονής για ανάρρωση

Επαναπατρισμός σορού

Επαναπατρισμός σορού

Αποστολή φαρμάκων

Αποστολή φαρμάκων

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων

Υπηρεσία μεταφοράς σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων

Υπηρεσία μεταφοράς σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων

Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αποσκευών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων

Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αποσκευών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων

Κάλυψη εξόδων εισιτηρίου για την επαναφορά του οχήματος, σε περίπτωση ανικανότητας οδηγού.

Κάλυψη εξόδων εισιτηρίου για την επαναφορά του οχήματος, σε περίπτωση ανικανότητας οδηγού.

Υπηρεσία βοηθείας μετά από κλοπή

Αν έχει βρεθεί μεταφορά σε συνεργείο ή στον τόπο συνήθους διαμονής

Αν έχει βρεθεί μεταφορά σε συνεργείο ή στον τόπο συνήθους διαμονής

Φύλαξη

Φύλαξη

Επάνοδο επιβατών ή συνέχιση του ταξιδιού στον προορισμό τους

Επάνοδο επιβατών ή συνέχιση του ταξιδιού στον προορισμό τους