Την υγεία σου

Νοσοκομειακή κάλυψη

Με τη Νοσοκομειακή ή Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ο ασφαλισμένος καλύπτεται για δαπάνες νοσηλείας είτε σε περίπτωση εισαγωγής ως εσωτερικός ασθενής, είτε για ημερήσια νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.

Εξωνοσοκομειακή κάλυψη

Με την Εξωνοσοκομειακή ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη, ο ασφαλισμένος καλύπτεται για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες δεν χρειάζεται νοσηλεία.