Ομαδικά πακέτα Αθλητών & Μαθητών

Ομαδικά Πακέτα
Αθλητών & Μαθητών

Ελευθέρωσε την σκέψη σου από μια έγνοια παραπάνω, με τα προγράμματα Ζωής και Υγείας που σου προσφέρουμε, εξασφαλίζοντας ότι έχει μεγαλύτερη αξία για εσένα…

Επίλεξε αυτό που σου ταιριάζει!
ΠαροχήΟμαδικό πακέτο κάλυψης προσωπικού ατυχήματος αθλητών (ηλικίας από 6 έως 16 ετών), ακαδημιών και ερασιτεχνικών σωματείων

Καλύψεις προγράμματος

ΠαροχήΟμαδικά πακέτα κάλυψης προσωπικού ατυχήματος μαθητών (ελάχιστης ηλικίας 3μηνών) βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης

Καλύψεις προγράμματος

Γιατί να επιλέξεις τα Athlete’s Pack 1,2,3…

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνος ή των προπονήσεων.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια του αγώνος ή των προπονήσεων. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό τοις εκατό (%) του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.
  • Τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή του Ασφαλιζόμενου, εντός ή εκτός νοσοκομείου.
  • Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος κατά τη διάρκεια του αγώνος ή των προπονήσεων. Η αποζημίωση καταβάλλεται για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο, από την 1η ημέρα και μέχρι 15 ημέρες ανα ασφαλιστική περίοδο.

Γιατί να επιλέξεις τα Student’s Pack 1,2,3…

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό τοις εκατό (%) του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.
  • Τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή του Ασφαλιζόμενου, εντός ή εκτός νοσοκομείου.
  • Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος κατά την διάρκεια της παραμονής του στο χώρο, των βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων ξένων γλωσσών καθώς και φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Η αποζημίωση καταβάλλεται για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο, από την 3η ημέρα και μέχρι 15 ημέρες το έτος.