Πακέτα Ατυχημάτων & Ασθενειών

Πακέτα
Ατυχημάτων - Ασθενειών

Ελευθέρωσε την σκέψη σου από μια έγνοια παραπάνω, με τα προγράμματα Ζωής και Υγείας που σου προσφέρουμε, εξασφαλίζοντας ότι έχει μεγαλύτερη αξία για εσένα…

Επίλεξε αυτό που σου ταιριάζει!
ΠαροχήΕτησίως ανανεούμενα Πακέτα Καλύψεων
Αφορούν άτομα ηλικίας από 30 ημερών έως 64 ετών

Καλύψεις προγράμματος

ΠαροχήΕτησίως ανανεούμενα Πακέτα Καλύψεων
Αφορούν άτομα ηλικίας από 20 έως 60 ετών

Καλύψεις προγράμματος

Γιατί να επιλέξεις το πακέτο Προσωπικού Ατυχήματος

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό τοις εκατό (%) του ασφαλιζομένου κεφαλαίου ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας.
  • Ημερήσια αποζημίωση σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος. Η αποζημίωση καταβάλλεται από την 1η ημέρα και μέχρι δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η παροχή διπλασιάζεται σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
  • Τα αναγκαία έξοδα συνεπεία ατυχήματος για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή του Ασφαλιζόμενου, εντός ή εκτός νοσοκομείου.

Γιατί να επιλέξεις το πακέτο Οικογενειακής Προστασίας

Με την κάλυψη αυτή η Εταιρεία καταβάλλει:
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στους δικαιούχους της ασφάλισης σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος.
  • Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος
  • Mηνιαία παροχή σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Η Εταιρεία θα καταβάλλει τη μηνιαία παροχή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανικανότητα, και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του Ασφαλιζόμενου. Η μηνιαία παροχή αρχίζει να καταβάλλεται 24 μήνες μετά την επέλευση της ανικανότητας και το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του εισοδήματος του Ασφαλιζόμενου που προέρχεται από την εργασία του.