ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “ΜΙΝΕΤΤΑ Drive"

Το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" είναι ένα λογισμικό εφαρμογής για κινητές συσκευές που αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία "Innovative Applications Α.Ε.", μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με αριθμό μητρώου (ΓΕΜΗ) 132 846 001 000, και έδρα επί της Λ. Κηφισίας αρ. 342 & Πίνδου αρ. 58, στο Χαλάνδρι Αττικής, στην Ελλάδα, (καλούμενη στο εξής ως «ΙΑ») και παρέχεται άμεσα σε εσάς από την εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επί της Λ. Συγγρού αρ. 193-195 και Πλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης, με αρ. ΓΕΜΗ 121811001000 που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας (καλούμενη στο εξής ως «Εταιρία»).

Το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" αξιολογεί την πιθανότητα κινδύνου, σύμφωνα με την οδηγική συμπεριφορά και τα πρότυπα οδήγησης που υιοθετεί οποιοσδήποτε οδηγός εντός οδικού και περιβαλλοντικού πλαισίου και εκτιμά τον κίνδυνο αυτόν, . Το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" επιτρέπει την πρόσβαση του οδηγού σε αυτό, μέσω της εφαρμογής που διατίθεται για κινητές συσκευές. Η εφαρμογή "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" χρησιμοποιείται, για βαθμολόγηση και σκιαγράφηση οδηγικού προφίλ, για ανατροφοδότηση και συμβουλές προς τον οδηγό, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα επιβράβευσης δυνάμει της οδηγικής συμπεριφοράς.

Γενικοί όροι χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, σας χορηγείται με την παρούσα μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Υπηρεσίας για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, μόνο και όπως επιτρέπεται από τα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας. Η «Εταιρία» διατηρεί όλα τα δικαιώματα στην Υπηρεσία που δεν χορηγούνται ρητά στο παρόν. Η «Εταιρία» μπορεί να καταγγείλει αυτή την άδεια οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο.

Το υλικό που περιέχεται στο διαδικτυακό τόπο του "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία των πνευματικών δικαιωμάτων και του δικαίου των σημάτων.

Η υπηρεσία "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" και το λογισμικό της παρέχονται μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες οι δε λογαριασμοί "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" δεν είναι μεταβιβάσιμοι.

Ειδικοί Όροι Χρήσης

Με την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων και τη χρήση του λογισμικού "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" (εφεξής αποκαλούμενη ως «η υπηρεσία»), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης με την Εταιρία, για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τo "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" , στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας όπως ορίζεται στο παρόν καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας. Επί πλέον συμφωνείτε στην αποστολή ενημερωτικού/προωθητικού υλικού από την Εταιρία. Με την επιβεβαίωση της σύνδεσής σας μέσω διαδικτύου δεσμεύεστε, συμφωνείτε και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους.

Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή λογισμικού και υπηρεσιών.

Προδιαγραφές Υπηρεσίας

Το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" χρησιμοποιεί και συνδυάζει την πληθώρα αισθητήρων που συμπεριλαμβάνονται σε μια «έξυπνη» συσκευή μαζί με ένα έξυπνο λογισμικό προκειμένου να περιλαμβάνει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξαρτάται κατά βάση από τη λειτουργία του αισθητήρα GPS της «έξυπνης» συσκευής (smartphone). Ως εκ τούτου, η λειτουργία του "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" και της Υπηρεσίας είναι υπό όρους και εξαρτάται από τη ποιότητα και την απόδοση του αισθητήρα GPS, καθώς επίσης και από άλλους αισθητήρες που είναι προσαρτημένοι στην «έξυπνη» συσκευή (smartphone), όπως πχ. το επιταχυνσιόμετρο3D, το γυροσκόπιο, το μαγνητόμετρο, το μικρόφωνο και τον αισθητήρα προσέγγισης. Επιπλέον, η Υπηρεσία είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά να χρησιμοποιεί δίκτυα Wi – Fi προκειμένου να μεταφέρει δεδομένα χρησιμοποιώντας παράλληλα και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τις λειτουργίες αυτές.

Η «Εταιρία» ουδεμία γνώση ή ευθύνη φέρει για επιβαρύνσεις που τυχόν σας επιβληθούν από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε για τη χρήση του δικτύου της.

Όροι χρήσης Υπηρεσίας

Συμφωνείτε να μην συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες: (i) αντιγραφή, διανομή, ή κοινοποίηση οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε μέσο, αυτοματοποιημέναa ή μη αυτοματοποιημένα (ii) αποστολή αυτοματοποιημένων δεδομένων στο κέντρο δεδομένων της "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά "ρομπότ" (robots), "αράχνες" (spiders), "αναγνώστες εκτός σύνδεσης» (offline readers), κλπ.· (iii) μετάδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), αλυσιδωτών επιστολών, ή άλλων ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (iv) προσπάθεια παράκαμψης των παραμέτρων πιστοποίησης στοιχείων του "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive", παρέμβασης σε χαρακτηριστικά της εφαρμογής που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάσιμου μέσω της Υπηρεσίας, ή σε χαρακτηριστικά που ενισχύουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας· (v) διαγραφή των ειδοποιήσεων σχετικών με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας, αναστροφή της λειτουργίας του λογισμικού ή των πρωτοκόλλων μας ή αποκρυπτογράφηση οποιωνδήποτε μεταδόσεων προς ή από τους διακομιστές που εκτελούν την Υπηρεσία· (vi) ενέργειες που επιβάλλουν, ή μπορεί να επιβάλουν κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας· (vii) η φόρτωση μέσω της Υπηρεσίας μη έγκυρων δεδομένων, ή άλλης μορφής κακόβουλου λογισμικού όπως ιών (virus) κλπ, (viii) η χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς· (ix) η πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Υπηρεσία μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλων μέσων πλην εκείνων που προβλέπονται ή επιτρέπονται από την Υπηρεσία· η συμμετοχή σε δραστηριότητες που κρίνονται επιζήμιες για την Υπηρεσία μας.

Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, χωρίς προειδοποίηση, την Υπηρεσία· να παύσουμε να παρέχουμε την Υπηρεσία ή χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, σε εσάς ή στους χρήστες γενικά· ή να δημιουργήσουμε όρια χρήσης της Υπηρεσίας. Έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε μόνιμα ή προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση και ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, εάν κατά την απόλυτη κρίση μας παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, ή για κανέναν λόγο. Με την καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive"

Η «Εταιρία» δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από την «Εταιρία» και το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" σχετικά με τη συλλογή, χρήση και προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται μέσα από την εφαρμογή για κινητά.

Συλλογή Πληροφοριών για δημιουργία Προφίλ

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" θα συλλέγει κατά δήλωση σας (και χωρίς δυνατότητα επιβεβαίωσης) τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το όνομα και το επίθετό σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης, το έτος απόκτησης της άδειας οδήγησης, και τον τύπο αυτοκινήτου που οδηγείτε.

Το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" συλλέγει δεδομένα για την τοποθεσία σας μέσω GPS, WiFi, ή ασύρματου δικτύου προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της τοποθεσίας σας για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αποδεχθείτε ότι το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" διαχειρίζεται το GPS σας πριν την εγκατάσταση (για iOS συσκευές) ή να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας (για συσκευές Android). Το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" συλλέγει την τοποθεσία μόνο όταν εντοπίζει αυτόματα ότι οδηγείτε (έναρξη διαδρομής). Όταν σταματήσετε να οδηγείτε και, το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" εντοπίζει αυτομάτως το τέλος της διαδρομής, παύει να καταγράφει την τοποθεσία σας και «γυρίζει» σε κατάσταση «νάρκης» για εξοικονόμηση μπαταρίας. Επιπλέον, το "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" δεν καταγράφει τοποθεσίες ή δεδομένα διαδρομής όταν δεν είσαστε εγγεγραμμένος χρήστης ή όταν έχετε επιλέξει να αποσυνδεθείτε από τον "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" λογαριασμό σας. Η «Εταιρία» διατηρεί τα στοιχεία τοποθεσίας μόνο όταν αυτά είναι χρήσιμα για την παροχή της Υπηρεσίας.

Χρήση πληροφοριών

Η «Εταιρία» δεν θα διαθέτει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και δεν θα ενοικιάζει ή πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός της Εταιρείας χωρίς τη συναίνεσή σας, αλλά:

  • θα δύναται να επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό α) την εξυπηρέτηση και υποστήριξη της Υπηρεσίας, β) την αποστολή e-mail ή sms για την εξυπηρέτηση της δυνατότητας επιβράβευσης δυνάμει της οδηγικής συμπεριφοράς που προσφέρει η εφαρμογή, γ) την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω της αποστολής e-mail ή sms και δ) την αξιοποίησή τους κατά την τιμολόγηση για την παροχή πιθανής έκπτωσης στα ασφάλιστρα ήδη υπάρχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος ή σε περίπτωση σύναψης τέτοιου συμβολαίου, εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η ασφαλιστική εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της.
  • Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται παραπάνω, η «Εταιρία» δεν θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους ,εκτός εάν απαιτείται να το πράξει α) από το νόμο ή κλήτευση και β) για προστασία της εφαρμογής , των δικαιωμάτων περιουσίας της Εταιρείας και την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της.

Προστασία πληροφοριών

Η «Εταιρία» ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πληροφοριών σας και έλαβε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών που συλλέγονται και ανταλλάσσονται με τους παρόχους υπηρεσιών. Η «Εταιρία» έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα της, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του λογισμικού τείχους προστασίας και διατηρώντας τους διακομιστές ενημερωμένους με κώδικες ασφαλείας. Η «Εταιρία» δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σε περιπτώσεις που οφείλεται σε παράγοντες πέρα από τον έλεγχό της. Αν υποψιάζεστε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την «Εταιρία» το συντομότερο δυνατόν. Η «Εταιρία» δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Τροποποίηση/διαγραφή στοιχείων Λογαριασμού

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, να ενημερώσετε ή τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή, εφόσον συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από την «έξυπνη» συσκευή σας (smartphone).

Η «Εταιρία» θα διατηρήσει τα στοιχεία σας, για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός. Η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουν συλλεχτεί από αυτή ως την χρονική στιγμή της διαγραφής του λογαριασμού.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρία περιέχονται εδώ

Σύνδεσμοι σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες και υπηρεσίες

Η «Εταιρία» δεν θα ευθύνεται για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που συνδέονται με την Υπηρεσία, ούτε για τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιέχονται σε αυτές. Παρακαλούμε, να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο της Υπηρεσίας για να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα, η Πολιτική Απορρήτου της "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων. Η περιήγηση και η αλληλεπίδρασή σας με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ένα σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στους κανόνες και τις πολιτικές του εν λόγω τρίτου. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους κανόνες και τις πολιτικές πριν προχωρήσετε.

Πολιτική Απορρήτου της "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive"

Η «Εταιρία» μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί ή να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα, επομένως θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν η πολιτική έχει αλλάξει, η «Εταιρία» θα ενημερώσει την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στην κορυφή ή στο κάτω μέρος της εν λόγω σελίδας. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο η «Εταιρία» θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, θα ειδοποιηθείτε είτε με τη δημοσίευση μια ειδοποίησης σχετικά με αυτές τις αλλαγές σε εμφανές σημείο πριν από την υλοποίηση της αλλαγής ή με την απευθείας αποστολή σε εσάς εκ των προτέρων μιας άμεσης ειδοποίησης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή την Υπηρεσία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης drive-helpdesk@minetta.gr. Η Πολιτική Απορρήτου μας είναι επίσης διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.minetta.gr/el/static/terms.

Με την αποδοχή των Όρων της Υπηρεσίας και τη χρήση της, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την πολιτική απορρήτου μας.

Όροι Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες την οποία θα συνάψετε με την «Εταιρία» σε σχέση με την Υπηρεσία, θα αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την «Εταιρία» σχετικά με την Υπηρεσία. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη από ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Η «Εταιρία» δύναται να αλλάξει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με ανάρτηση της τροποποιημένης Σύμβασης στην ιστοσελίδα της οπότε θα πρέπει να επανεξετάζετε αυτή τη σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν αλλάζουμε τη Σύμβαση κατ’ ουσιώδη τρόπο, θα ενημερώνεται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά από την ανάρτηση μιας τροποποιημένης Σύμβασης θα συνιστά αποδοχή της νέας Σύμβασης.

Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποιημένη Σύμβαση, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Η παρούσα Σύμβαση, και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες παρέχονται στο πλαίσιο αυτής, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς.

Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης ή εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος θα είναι άκυρη.

Καμία παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, θα θεωρείται ως περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή οποιονδήποτε άλλο όρο, και η αδυναμία της "ΜΙΝΕΤΤΑ Drive" να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν θα συνιστά παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη.

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους του Κράτους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Σε περίπτωση διαφωνίας, συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες εναντίον της «Εταιρία» θα εγείρονται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ Ή ΣΩΣΤΟ· ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ· ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ Ή ΤΟΠΟ, ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΣΦΑΛΗΣ· ΟΤΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ Ή ΛΑΘΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ· Ή ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ 100% ΑΨΟΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΥΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΤΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ/’Η ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Η «Εταιρία» ΔΕΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ Η «Εταιρία» ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Εταιρία», ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΣΦΑΛΜΑ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Ή ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠO THN «Εταιρία» Ή, ΕΑΝ Η «Εταιρία» ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ, ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Η «Εταιρία» ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, Η ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ Ή ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στην ιστοσελίδα https://www.minetta.gr/el/normal/ minettadrive. Για οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2109309500 ή / και στο drive-helpdesk@minetta.gr.

Η παρούσα Σύμβαση τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 9 Οκτωβρίου 2018.