Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εταιρικό Site

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή του αιτήματος δημιουργίας εταιρικής ιστοσελίδας και social media (Facebook, Instagram).

upload icon Ανεβάστε λογότυπο, επιθυμητές φωτογραφίες, διακρίσεις και βραβεία ή όποιο άλλο φωτογραφικό υλικό θεωρείτε χρήσιμο (προσοχή, μπορείτε να επισυνάψετε μόνο 1 αρχείο .zip ή .rar).
upload icon Ανεβάστε κείμενα, πληροφοριακό υλικό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα σας (προσοχή, μπορείτε να επισυνάψετε μόνο 1 αρχείο .zip ή .rar).