ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό ΣυμβούλιοΒασίλειος Θεοχαράκης: Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Μπερτσιάς: Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Άννα Μαρία Θεοχαράκη: Εντεταλμένη Σύμβουλος
Γεώργιος Μινέτας: Α’ Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος
Νικόλαος Κακάτσης: Β’ Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος
Δέσποινα Θεοχαράκη: Μέλος Δ.Σ.
Πέτρος Χριστοδούλου: Μέλος Δ.Σ.
Παναγιώτης Μπακοδήμας: Μέλος Δ.Σ.
Εμμανουήλ Γκατζόφλιας: Μέλος Δ.Σ.
Ιωάννης Παπαδόπουλος: Μέλος Δ.Σ.

Επιτροπές


Επιτροπή Ελέγχου
Παναγιώτης Μπακοδήμας (Πρόεδρος)
Πέτρος Χριστοδούλου
Γιάννης Παπαδόπουλος

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου


Επιτροπή Υποψηφιοτήτων
Κώστας Μπερτσιάς (Πρόεδρος)
Παναγιώτης Μπακοδήμας
Γιάννης Παπαδόπουλος


Εκτελεστική Επιτροπή
Γιώργος Μινέτας (Πρόεδρος)
Νίκος Κακάτσης
Μανόλης Γκατζόφλιας
Ιωάννα Μπουκέα
Δημήτρης Μπούρτζος