ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό ΣυμβούλιοΒασίλειος Θεοχαράκης: Πρόεδρος ΔΣ μη εκτελεστικό Μέλος
Άννα Μαρία Θεοχαράκη: Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Μπερτσιάς: Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μινέτας: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Κακάτσης: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Δέσποινα Θεοχαράκη: Μη εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Χριστοδούλου: Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Μπακοδήμας: Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Γκατζόφλιας: Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παπαδόπουλος: Μη εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπές


Επιτροπή Ελέγχου
Παναγιώτης Μπακοδήμας (Πρόεδρος)
Πέτρος Χριστοδούλου
Γιάννης Παπαδόπουλος

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου


Επιτροπή Υποψηφιοτήτων
Κώστας Μπερτσιάς (Πρόεδρος)
Παναγιώτης Μπακοδήμας
Γιάννης Παπαδόπουλος


Εκτελεστική Επιτροπή
Γιώργος Μινέτας (Πρόεδρος)
Νίκος Κακάτσης
Μανόλης Γκατζόφλιας
Ιωάννα Μπουκέα
Δημήτρης Μπούρτζος