Κι όμως, τα επαγγέλματα αυτά ασφαλίζονται

07/04/2017Κι όμως, τα επαγγέλματα αυτά ασφαλίζονται


Γιατροί, φαρμακοποιοί, λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνίτες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αλλά και κάθε είδους εργοδότες ή επαγγελματίες που διαθέτουν κάποιο γραφείο ή εμπορικό κατάστημα, μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή αντιμέτωποι με την αστική ευθύνη που γεννάται από κάθε υπαίτια πράξη, όπως παράβαση καθήκοντος, αμέλεια, σφάλμα ή πρόκληση υλικών ζημιών ή/και σωματικών βλαβών έναντι τρίτων.

Επειδή τα λάθη είναι... ανθρώπινα και συνήθως το «κόστος» είναι μεγάλο, ο σύγχρονος επαγγελματίας επιλέγει να ασφαλίζεται για την αστική ευθύνη που προκύπτει από τη δραστηριότητά του, αν θέλει να αναπτυχθεί απρόσκοπτα, σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και κινδύνους. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία ενισχύει τη σημασία της κάλυψης της Αστικής Ευθύνης και την καθιστά «εργαλείο» θωράκισης.

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει «απαντήσει» στην αυξανόμενη ζήτηση για καλύψεις που προστατεύουν το σύνολο των επαγγελματιών, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων και εναλλακτικών λύσεων. Μέσω ενός συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να σας αποζημιώσει για αξιώσεις τρίτων για ζημιές που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις σας ή των προστιθέμενων σε εσάς προσώπων που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης.

Ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες και κάθε λογής χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, θέατρα, κινηματογράφοι και παιδότοποι, μπορούν να ασφαλιστούν και να έχουν το... κεφάλι τους ήσυχο, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε πελάτες και εργαζόμενους.

Η σημασία της ασφάλισης αστικής ευθύνης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, όταν η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζεται με υπηρεσίες υγείας και οικονομικές συναλλαγές.

Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που ακολουθούν:

Λογιστές

Σε μία εποχή που οι πολίτες καλούνται να γίνουν... λογιστές για να αντιμετωπίσουν τις συνεχόμενες φορολογικές αλλαγές και επιβαρύνσεις, το επάγγελμα του λογιστή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η φύση του συγκεκριμένου επαγγέλματος καθώς και η ραγδαία αύξηση των εργασιών, λόγω του υφιστάμενου περιβάλλοντος, καθιστούν απαραίτητη την ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Οι λογιστές έχουν να κάνουν με τεράστιο όγκο αριθμών και εγγράφων, με αποτέλεσμα οι παραλήψεις και αμελείς πράξεις σχετικά με φορολογικά και φοροτεχνικά θέματα να  αποτελούν συνηθισμένους «κινδύνους». Η ασφάλιση καλύπτει την αστική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος ή αμελείς πράξεις ή παραλείψεις ή αθέτηση ή πλημμελή εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων για λανθασμένη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων και απώλεια εγγράφων.

Γιατροί

Η ιατρική αμέλεια αποτελεί την αφορμή για σημαντικό αριθμό αγωγών και μηνύσεων κατά ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Οι γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα που επιδικάζουν τα δικαστήρια ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

Μέσω της ασφάλισης, καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, υπό την, αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο, ιδιότητά του ως ιατρού, για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από παράβαση καθήκοντος ή από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή και των, κατονομαζόμενων στο ασφαλιστήριο, μη ιατρών βοηθών του, κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες

Η κατασκευή ενός έργου αποτελεί μία σύνθετη διεργασία η οποία κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τον μηχανικό ή αρχιτέκτονα.  Ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή σωματικές βλάβες, ακόμη και θάνατο, με αποτέλεσμα το οικονομικό βάρος να είναι δυσβάσταχτο για τον επαγγελματία.

Για παράδειγμα, η οροφή ενός βιομηχανικού κτιρίου αρχίζει να στάζει εξαιτίας λανθασμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, και προκαλούνται ζημιές στον εξοπλισμό της επιχείρησης. Η ασφάλιση θα καλύψει τον αρχιτέκτονα/μηχανικό για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν από την εισροή υδάτων στο χώρο με τα μηχανήματα.

Με την ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης Αρχιτέκτονα / Μηχανικού καλύπτεται κατά κανόνα η ευθύνη του Αρχιτέκτονα / Μηχανικού για ζημίες που μπορούν να προκύψουν από τη μελέτη ή σχέδιο που ο ίδιος έχει συντάξει ή σχεδιάσει στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Καλύπτεται επίσης η εκ μέρους του επίβλεψη των εργασιών που εκτελούνται επί τη βάσει των σχεδίων ή της μελέτης που ο ίδιος έχει συντάξει.

Παραδείγματα εξαιρέσεων

Αξίζει για μία ακόμη φορά να τονιστεί η σημασία των εξαιρέσεων για την αποτελεσματικότητα ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για παράδειγμα, δεν καλύπτονται αξιώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες που υπερβαίνουν τα όρια των επαγγελματικών υπηρεσιών που κατά κανόνα παρέχονται από λογιστές με βάση την εθνική νομοθεσία. Για τους γιατρούς, δεν καλύπτονται συνήθως οι αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση φαρμάκων για τη μείωση του σωματικού βάρους, ή από κλινικές δοκιμές που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.

Ενημερωθείτε από τον προσωπικό σας ασφαλιστή για το σύνολο των καλύψεων, τους ειδικούς όρους και τις εξαιρέσεις των διαθέσιμων συμβολαίων για να «θωρακίσετε» την επαγγελματική σας δραστηριότητα.