ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Η Εταιρεία μας έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών της, δημιούργησε συνεργασίες με εξουσιοδοτημένα/εξειδικευμένα συνεργεία αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την αποκατάσταση των υλικών ζημιών χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιβαρύνσεις, στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Μέσω των Συνεργαζόμενων Συνεργειών η Εταιρεία μας διακανονίζει αυτόματα την ζημιά σας. Συμπληρωματικά δε, μπορείτε να απολαύσετε εντελώς δωρεάν και άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από τα συνεργεία, όπου σημειώνεται, αποκλειστικά στους πελάτες μας χωρίς καμία επιβάρυνση, όπως κάρτα καυσαερίων, τεχνικό έλεγχο, αντικατάσταση αυτοκινήτου καθώς και εκπτώσεις.

Βρείτε ανάλογα με την περιοχή ή/και την μάρκα του οχήματος σας, κάποιο Συνεργαζόμενο Συνεργείο με την Εταιρεία μας στις παρακάτω πληροφορίες για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας.