ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου της Βιοϊατρικής (https://bioiatriki.gr/index. php/el/branches), για τα προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας SENIOR, SENIOR PLUS, SENIOR COMFORT, JUNIOR, JUNIOR PLUS και JUNIOR COMFORT και με το δίκτυο της Healthnet (http://healthnet.com.gr/ diktyo), για τα προγράμματα MINETTA AID και MINETTA AID PLUS.