ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

Τα νέα προγράμματα ασφάλισης οχήματος  σας προσφέρουν πραγματική κάλυψη απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε καθημερινά κατά την κυκλοφορία σας, με ξεκάθαρους, κατανοητούς όρους και ΠΡΟΣΙΤΑ ασφάλιστρα.

Γιατί αυτή είναι η ουσία της ασφάλειας. Και εμείς στη ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε σημασία στην ουσία.

Ανακαλύψτε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις και επιλέξτε τις επιθυμητές απαλλαγές αναλόγως των αναγκών σας και διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΚΕΤΑ

  • Βασικό
  • Βασικό
  • Πυρός
  • Φυσικά Φαινόμενα

Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για σωματικές βλάβες τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για υλικές ζημιές τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα εκτός φιλικού διακανονισμού (έως 6.500 €)

Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας (έως 6.500 €)

Διασταυρούμενη ευθύνη

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως € 50.000)

Νομική προστασία (έως € 3.000)

Φροντίδα ατυχήματος

Επέκταση Α.Ε. σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.

Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.

Προληπτικός έλεγχος υγείας

Αυτόματη επικαιροποίηση ασφαλισμένης αξίας (μείωση 0,7% μηνιαίως)

Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες)

Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 50.000)

Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Επέκταση Νομικής Προστασίας (έως € 3.000)
  • Οδική Και Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • MINETTA AID (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη)

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, θα διευκολυνθείτε ιδιαίτερα, θα εξασφαλίσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά σας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ. Η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος MINETTA είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο! Καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ, θα έλθει στο σημείο του ατυχήματος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα καταγράψει το συμβάν, θα φωτογραφήσει τον τόπο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ζημιάς.

minetta

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ !

10%

λόγω ιδιότητας
(ένστολος)

5%

με ασφάλιση επιβατικού σε άλλη χρήση (ενδεικτικά αγροτικό, φορτηγό, δίκυκλο)