ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οικοδομή

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

για λέβητα

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

2,5% max. € 1.000 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(1)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(1)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (*)

5%

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)

5%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)

2,5% max. € 1.000

Αστική Ευθύνη από ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (*)

20% max. € 15.000 

Αστική Ευθύνη προς ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ) (*)

20% max. € 15.000 

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΗΣ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΩΝ - ΦΥΤΑ ΚΗΠΩΝ

10% του ασφ/νου κεφαλαίου του κτιρίου max. € 10.000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι)

10% της ζημιάς (ισόγεια/υπόγεια) € 100 min.

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ