ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οικοδομή
Περιεχόμενο
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ
ΕΚΡΗΞΗ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
€ 1.000
€ 1.000
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
€ 1.000
€ 1.000
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
(1)
(1)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(1)
-
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
(1)
(1)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
-
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)
5%
5%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
€ 5.000
€ 5.000
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
-

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)
2,5% max. € 1.000
2,5% max. € 1.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (*)
20% max. € 30.000
20% max. € 30.000
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ) (*)
20% max. € 30.000
20% max. € 30.000
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)
-
5% max. € 2.500
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
ΚΕΡΑΥΝΟΣ (ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΟΝΟ)
5% της ζημιάς € 100 min.
5% της ζημιάς € 100 min.
ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ)
10% της ζημιάς (ισόγεια/υπόγεια) € 100 min.
10% της ζημιάς (ισόγεια/υπόγεια) € 100 min.

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.
(**) επί του ασφ. ποσού Κτιρίου/12 X διάρκεια ασφάλισης.
(***) επί του ασφ. ποσού Περιεχομένου.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ