ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οικοδομή

Περιεχόμενο

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 1.000
€ 1.000

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

€ 1.000
€ 1.000 

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(1)
(1)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(1)
-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(1)
(1)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)

5%
5%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

€ 5.000
€ 5.000

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

-

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)

2,5% max. € 1.000
2,5% max. € 1.000 

Αστική Ευθύνη από ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (*)

20% max. € 30.000 
20% max. € 30.000 

Αστική Ευθύνη προς ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ) (*)

20% max. € 30.000 
20% max. € 30.000 

ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)

-
5% max. € 2.500

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

ΚΕΡΑΥΝΟΣ (έμμεσες ζημιές μόνο)

5% της ζημιάς € 100 min.
5% της ζημιάς € 100 min.

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 100
€ 100 

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι, Χαλάζι)

10% της ζημιάς (ισόγεια/υπόγεια)
 € 100 min.
10% της ζημιάς (ισόγεια/υπόγεια)
€ 100 min.

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.
(***) επί του ασφ. ποσού Περιεχομένου.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ