ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ από την ίδρυσή της είναι μια Εταιρεία με έντονη δέσμευση στην κοινωνική υπευθυνότητα και στις κοινωνικές αξίες που θεωρούμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένες με το αγαθό της Ασφάλισης.

Έτσι λοιπόν δρούμε υπεύθυνα σύμφωνα με την Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας που διαθέτουμε, με σταθερότητα, συνέπεια και δέσμευση στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερα στον Κοινωνικό μας απολογισμό για το 2016 εδώ

Δείτε περισσότερα στον Κοινωνικό μας απολογισμό για το 2017 εδώ

Δείτε περισσότερα στον Κοινωνικό μας απολογισμό για το 2018 εδώ. 

Δείτε περισσότερα στον Κοινωνικό μας απολογισμό για το 2019 εδώ. 

Δείτε περισσότερα στον Κοινωνικό μας απολογισμό για το 2020 εδώ. 

Δείτε περισσότερα στον Κοινωνικό μας απολογισμό για το 2021 εδώ