ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙ

Τα νέα προγράμματα ασφάλισης οχήματος σας προσφέρουν πραγματική κάλυψη απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε καθημερινά κατά την κυκλοφορία σας, με ξεκάθαρους, κατανοητούς όρους και ΠΡΟΣΙΤΑ ασφάλιστρα.

Γιατί αυτή είναι η ουσία της ασφάλειας. Και εμείς στη ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε σημασία στην ουσία.

Ανακαλύψτε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις και επιλέξτε τις επιθυμητές απαλλαγές αναλόγως των αναγκών σας και διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΚΕΤΑ

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Βασικό
 •  
 •  
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 •  
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Πλήρης Μικτή

Καλύψεις

1

2

3

6

Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για σωματικές βλάβες τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

Aστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος για υλικές ζημιές τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια)

Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα εκτός φιλικού διακανονισμού (έως 6.500 €)

Υλικές ζημιές από υπαίτιο όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας (έως 6.500 €)

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως € 50.000)

Νομική προστασία (έως € 3.000)

Προσωπικό ατύχημα οδηγού (έως € 15.000)

Προσωπικό ατύχημα οδηγού (έως € 5.000)

Φροντίδα ατυχήματος

Επέκταση Α.Ε σε χώρες της Ε.Ε και ΕΟΧ

Προληπτικός έλεγχος υγείας

Αυτόματη επικαιροποίηση ασφαλισμένης αξίας (μείωση 2% μηνιαίως)

Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες)

Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 50.000)

Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 100.000)

Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα

Κλοπή ολική

Κλοπή μερική / ζημιές από κλοπή / κλοπή σταθερών εξαρτημάτων

Κλοπή μη σταθερών εξαρτημάτων (έως 2% της ασφαλισμένης αξίας του οχήματος)

Κάλυψη εξόδων αντικατάστασης κλειδιών ή ξεκλειδώματος (έως € 300)

Ολική καταστροφή ΜΟΝΟ από σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα

Ίδιες ζημιές ΜΟΝΟ από σύγκρουση σε τροχαίο ατύχημα

Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών

Κάλυψη ιδίων ζημιών από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη)

Θραύση κρυστάλλων & εργοστασιακών ηλιοροφών: Standard (έως € 1.000)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Θραύση Κρυστάλλων και Εργοστασιακών Ηλιοροφών : Standard (€ 1.000) - Αφορά το πακέτο 1.
 • Θραύση Κρυστάλλων και Εργοστασιακών Ηλιοροφών : Flexible (10% Της Ασφαλισμένης Αξίας με Min € 1.000 και Max € 3.500) - Αφορά το πακέτο 6.
 • Νομική προστασία (έως € 3.000)
 • Επέκταση νομικής προστασίας (έως € 3.000)
 • Επεκτάσεις Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (έως € 15.000)
 • Επεκτάσεις Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (έως € 30.000)
 • Επεκτάσεις Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (έως € 45.000)
 • Επεκτάσεις Προσωπικού ατυχήματος οδηγού (έως € 60.000)
 • Οδική και ταξιδιωτική βοήθεια
 • MINETTA AID (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη)

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών / Ίδιες ζημιές από σύγκρουση μόνο σε τροχαίο ατύχημα / Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη). Αφορά το πακέτο 6:

3% της ασφαλισμένης αξίας με min. € 800 *

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Δεν καλύπτονται ζημιές αν οι επισκευές / αποκαταστάσεις δεν πραγματοποιηθούν σε συνεργαζόμενο συνεργείο.
 • * Σε περίπτωση ολικής καταστροφής δεν παρακρατείται απαλλαγή.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, θα διευκολυνθείτε ιδιαίτερα, θα εξασφαλίσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά σας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ. Η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος MINETTA είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο! Καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ, θα έλθει στο σημείο του ατυχήματος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα καταγράψει το συμβάν, θα φωτογραφήσει τον τόπο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ζημιάς.

minetta