ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

electrify-icon ΜΙΝΕΤΤΑ.electrify

Η αυτοκίνηση αλλάζει και η ασφάλιση προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα!

Η ΜΙΝΕΤΤΑ για ακόμη μια φορά καινοτομεί, προσφέροντας σας τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων και taxi (αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών) ΜΙΝΕΤΤΑ electrify.
Γιατί το μέλλον είναι ήδη εδώ.

Car Pack

 • Βασικό
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Πλήρης Μικτή

Εξειδικευμένες καλύψεις ηλεκτρικών οχημάτων

safe

Αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση

safe

Προσωπικό ατύχημα οδηγού κατά τη φόρτιση

safe

Κλοπή καλωδίου φόρτισης

safe

Υλικές ζημιές κατά τη φόρτιση

safe

Ενοικίαση μπαταριών / οχήματος αντικατάστασης

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)

€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ)

€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟ ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

€ 3,500
€ 3,500
€ 3,500
€ 3,500

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

€ 50,000
€ 50,000
€ 50,000
€ 50,000

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

€ 3,000
€ 3,000
€ 3,000
€ 3,000

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΛΟΣΧΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

€ 6,000
€ 6,000
€ 6,000
-

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α.Ε ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΧΑΛΑΖΙ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

-
-
Σ/Α
Σ/Α

ΚΛΟΠΗ ΜΕΡΙΚΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ / ΚΛΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

-
-
Σ/Α
Σ/Α

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

-
-
-
Σ/Α

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ή ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

-
-
-
Σ/Α

ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

-
-
-
Σ/Α

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK UP)

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000

ΚΛΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ

€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ή ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ PLUG IN

Σ/Α: Συμφωνηθείσα Αξία

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΑΣ

-
€ 60,000
€ 60,000
€ 60,000

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΗΛΙΟΡΟΦΩΝ

€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ STANDARD

€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

έως € 1.000 ή έως € 3.000
έως € 1.000 ή έως € 3.000
έως € 1.000 ή έως € 3.000
-

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

€ 3,000
€ 3,000
€ 3,000
€ 3,000

MINETTA ΑΙD

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Α (+ 15000€)

€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Β (+ 30.000€)

€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000
€ 30,000

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ Γ (+ 45.000€)

€ 45,000
€ 45,000
€ 45,000
€ 45,000

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ)

-
-
-
€ 40

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Θραύση Κρυστάλλων και Εργοστασιακών Ηλιοροφών:

15% της αξίας της ζημιάς με min. € 100**

Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών / Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη). Αφορά το πακέτο 6:

1% Της Ασφαλισμένης Αξίας με min. € 1.000 *

2% Της Ασφαλισμένης Αξίας με min. € 1.300 *

3% Της Ασφαλισμένης Αξίας με min. € 1.600 *

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • * Η απαλλαγή μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις επισκευής στα συνεργαζόμενα συνεργεία. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής δεν παρακρατείται απαλλαγή.
 • ** Δεν παρακρατείται απαλλαγή τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών σε περίπτωση επισκευής τους ή σε περίπτωση αντικατάστασης τους στα συνεργαζόμενα συνεργεία ή στα συνεργεία της GLASSDRIVE.

Taxi Pack

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Βασικό
 •  
 •  
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 •  
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Βασικό
 • Πυρός
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κλοπή
 • Πλήρης Μικτή

Εξειδικευμένες καλύψεις ηλεκτρικών οχημάτων

safe

Αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση

safe

Προσωπικό ατύχημα οδηγού κατά τη φόρτιση

safe

Κλοπή καλωδίου φόρτισης

safe

Υλικές ζημιές κατά τη φόρτιση

safe

Ενοικίαση μπαταριών / οχήματος αντικατάστασης

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ)

€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ)

€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000
€ 1,300,000

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟ ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500
€ 6,500

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

€ 50,000
€ 50,000
€ 50,000
€ 50,000

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 15,000

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΖΗΜΙΑΣ

-
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

-
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΧΑΛΑΖΙ

-
Σ/Α
Σ/Α
Σ/Α

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

-
-
Σ/Α
Σ/Α

ΚΛΟΠΗ ΜΕΡΙΚΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ / ΚΛΟΠΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

-
-
Σ/Α
Σ/Α

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

-
-
-
Σ/Α

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ή ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

-
-
-
€ 300

ΚΑΛΥΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

-
-
-
Σ/Α

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK UP)

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000

ΚΛΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ

€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000
€ 15,000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ή ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ/ PLUG IN

Σ/Α: Συμφωνηθείσα Αξία

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΞΙΑΣ

-
€ 60,000
€ 60,000
€ 60,000

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΗΛΙΟΡΟΦΩΝ

€ 1,500
€ 1,500
€ 1,500
€ 1,500 έως € 5,000

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

€ 3,000
€ 3,000
€ 3,000
-

MINETTA ΑΙD

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (+ 15000€)

-
-
-
€ 30,000

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (+ 30.000€)

-
-
-
€ 45,000

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (+ 45.000€)

-
-
-
€ 60,000

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Θραύση Κρυστάλλων και Εργοστασιακών Ηλιοροφών:

15% της αξίας της ζημιάς με min. € 100**

Πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών / Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές / πολιτικές ταραχές / κακόβουλες ενέργειες (επιπλέον των ζημιών από πυρκαγιά ή / και έκρηξη). Αφορά το πακέτο 6:

1% Της Ασφαλισμένης Αξίας με min. € 1.000 *

2% Της Ασφαλισμένης Αξίας με min. € 1.300 *

3% Της Ασφαλισμένης Αξίας με min. € 1.600 *

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • * Η απαλλαγή μειώνεται στο μισό στις περιπτώσεις επισκευής στα συνεργαζόμενα συνεργεία. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής δεν παρακρατείται απαλλαγή.
 • ** Δεν παρακρατείται απαλλαγή τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών σε περίπτωση επισκευής τους ή σε περίπτωση αντικατάστασης τους στα συνεργαζόμενα συνεργεία ή στα συνεργεία της GLASSDRIVE.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας*
* Δεν ισχύει για το πρόγραμμα Home Pack Apartment

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, θα διευκολυνθείτε ιδιαίτερα, θα εξασφαλίσετε κατά τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματά σας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ. Η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος MINETTA είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο! Καλώντας τη Φροντίδα Ατυχήματος ΜΙΝΕΤΤΑ, θα έλθει στο σημείο του ατυχήματος εξειδικευμένος συνεργάτης μας, θα καταγράψει το συμβάν, θα φωτογραφήσει τον τόπο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ζημιάς.

minetta

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ !

10%

λόγω ιδιότητας
(ένστολος)

5%

με ασφάλιση επιβατικού σε άλλη χρήση (ενδεικτικά αγροτικό, φορτηγό, δίκυκλο)

10%

για Νέας κυκλοφορίας οχήματα (καινούργια)