ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDICAL GOLD (MDGOLD) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ
Ετήσιο όριο παροχής στην Ελλάδα € 253.255 € 230.223
Ετήσιο όριο παροχής στο Εξωτερικό € 225.275 € 214.673
Θέση νοσηλείας Β Β
Συμμετοχή 0% 10%, 25%, 40%
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής € 100
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 100% 100%
Στο Εξωτερικό (έκτακτο και επείγον περιστατικό) 100% 100%
Προγραμματισμένη νοσηλεία 85% 85%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 100% 100%
Στο Εξωτερικό (έκτακτο και επείγον περιστατικό) 100% 100%
Προγραμματισμένη νοσηλεία 85% 85%
Πίνακας αμοιβών χειρούργου και αναισθησιολόγου 100% 100%
Έξοδα χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας χωρίς νοσηλεία:
Α) Με χρήση άλλου φορέα 100% 100%
Β) Χωρίς χρήση άλλου φορέα:
    Β1) έως του ποσού € 5.000 100% 100%
    Β2) Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα € 5.000 70% 70%
Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα μέχρι € 1.267 € 1.152
Ποσοστό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα νοσοκομεία 100% 100%
Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα (ειδικές κατηγορίες):
Α) Για εγκεφαλικό και εγχείριση ανοιχτής καρδιάς μέχρι € 1.267 € 1.152
Β) Για καρκίνο μέχρι € 1.899 € 1.726
Γ) Για ασθενοφόρα € 89 € 81
Πρόσθετες παροχές:
Α) Ημερήσιο επίδομα χωρίς απαίτηση αποζημίωσης ετησίως μέχρι ημέρες 30 30
Σε κρατικό νοσοκομείο € 102 € 92
Σε εντατική άλλη εξειδικευμένη μονάδα κρατικού μηχανισμού € 202 € 184
Για νοσηλεία στο Εξωτερικό € 202 € 184
Β) Επίδομα χειρούργου και αναισθησιολόγου:
Πολύ μικρή επέμβαση € 228 € 207
Μικρή επέμβαση € 684 € 622
Μεσαία επέμβαση € 912 € 829
Μεγάλη επέμβαση € 1.140 € 1.037
Βαριά επέμβαση € 1.368 € 1.244
Εξαιρετικά βαριά επέμβαση € 1.595 € 1.450
Ειδική επέμβαση € 2.280 € 2.072
Γ) Για σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) € 12.662 € 11.511
Δ) Επίδομα τοκετού:
Φυσιολογικός τοκετός € 632 € 575
Καισαρική € 950 € 864
Ειδικές παροχές:
Αποκλειστική νοσοκόμος σε κρατικό νοσοκομείο μέχρι ημέρες 15 15
Αποκλειστική νοσοκόμος σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέχρι ημέρες 8 8
Αποκλειστική νοσοκόμος στο σπίτι (8-ωρη βάρδια ημερισίως) μέχρι ημέρες 15 15
Έξοδα αερομεταφοράς € 1.899 € 1.726
Έξοδα ασθενοφόρου € 254 € 231
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDICAL PLATINUM (MDPLAT) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
Ετήσιο όριο παροχής στην Ελλάδα Α, Β, Γ = € 605.639 Α, Β, Γ = € 550.560
Ετήσιο όριο παροχής στο Εξωτερικό Α, Β, Γ = € 385.520 Α, Β, Γ = € 367.377
Θέση νοσηλείας Α, Β, Γ Α, Β, Γ
Συμμετοχή 0% € 661, € 2.202, € 5.506
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής € 661, € 2.202, € 5.506
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 100% 100%
Στο Εξωτερικό (έκτακτο και επείγον περιστατικό) 100% 100%
Προγραμματισμένη νοσηλεία 90% 90%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 100% 100%
Στο Εξωτερικό (έκτακτο και επείγον περιστατικό) 100% 100%
Προγραμματισμένη νοσηλεία 90% 90%
Πίνακας αμοιβών χειρούργου και αναισθησιολόγου 100% 100%
Έξοδα χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας χωρίς νοσηλεία:
Α) Με χρήση άλλου φορέα 100% 100%
Β) Χωρίς χρήση άλλου φορέα:
    Β1) έως του ποσού € 5.000 100% 100%
    Β2) Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα € 5.000 70% 70%
Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα μέχρι Α, Β, Γ = € 1.636 Α, Β, Γ, = € 1.487
Ποσοστό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα νοσοκομεία 100% 100%
Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα (ειδικές κατηγορίες):
Α) Για εγκεφαλικό και εγχείριση ανοιχτής καρδιάς μέχρι Α= € 2.120, Β= € 1.636,
Γ= € 1.151
Α= € 1.927, Β= € 1.487,
Γ= € 1.046
Β) Για καρκίνο μέχρι Α= € 3.392, Β= € 2.423,
Γ= € 1.696
Α= € 3.083, Β= € 2.202,
Γ=€ 1.542
Γ) Για ασθενοφόρα € 85 € 77
Πρόσθετες παροχές:
Α) Ημερήσιο επίδομα χωρίς απαίτηση αποζημίωσης ετησίως μέχρι ημέρες 30 30
Σε κρατικό νοσοκομείο € 109
€ 99
Σε εντατική άλλη εξειδικευμένη μονάδα κρατικού μηχανισμού € 219 € 199
Για νοσηλεία στο Εξωτερικό € 219 € 199
Β) Επίδομα χειρούργου και αναισθησιολόγου:
Πολύ μικρή επέμβαση € 242 € 220
Μικρή επέμβαση € 727 € 661
Μεσαία επέμβαση € 969 € 881
Μεγάλη επέμβαση € 1.211 € 1.101
Βαριά επέμβαση € 1.454 € 1.321
Εξαιρετικά βαριά επέμβαση € 1.696 € 1.542
Ειδική επέμβαση € 2.302 € 2.093
Γ) Για σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) Α= € 16.353, Β= € 14.171,
Γ= € 11.508
Α= € 14.866, Β= € 12.883,
Γ= € 10.461
Δ) Επίδομα τοκετού:
Φυσιολογικός τοκετός Α= € 848, Β= € 727,
Γ= € 581
Α= € 771, Β= € 661,
Γ= € 529
Καισαρική Α= € 1.272, Β= € 1.091,
Γ= € 848
Α= € 1.156, Β= € 992,
Γ= € 771
Ειδικές παροχές:
Αποκλειστική νοσοκόμος σε κρατικό νοσοκομείο μέχρι ημέρες 30 30
Αποκλειστική νοσοκόμος σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέχρι ημέρες 8 8
Αποκλειστική νοσοκόμος στο σπίτι (8-ωρη βάρδια ημερισίως) μέχρι ημέρες 15 15
Έξοδα αερομεταφοράς € 2.423 € 2.202
Έξοδα ασθενοφόρου € 303 € 275
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDICAL DIAMOND (MDDIAM) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ
Ετήσιο όριο παροχής στην Ελλάδα Α,Β,Γ,LUX, SUITE = € 2.532.555 Α,Β,Γ,LUX, SUITE = € 2.302.237
Ετήσιο όριο παροχής στο Εξωτερικό Α,Β,Γ,LUX, SUITE = € 506.857 Α,Β,Γ,LUX, SUITE = € 483.004
Θέση νοσηλείας Α,Β,Γ,LUX, SUITE Α,Β,Γ,LUX, SUITE
Συμμετοχή 0% 10%, 25%, 40%
Ελάχιστο ποσό συμμετοχής € 100
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 100% 100%
Στο Εξωτερικό (έκτακτο και επείγον περιστατικό) 100% 100%
Προγραμματισμένη νοσηλεία 90% 90%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 100% 100%
Στο Εξωτερικό (έκτακτο και επείγον περιστατικό) 100% 100%
Προγραμματισμένη νοσηλεία 90% 90%
Πίνακας αμοιβών χειρούργου και αναισθησιολόγου 100% 100%
Έξοδα χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας χωρίς νοσηλεία:
Α) Με χρήση άλλου φορέα 100% 100%
Β) Χωρίς χρήση άλλου φορέα:
    Β1) έως του ποσού € 5.000 100% 100%
    Β2) Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα € 5.000 70% 70%
Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα μέχρι Α,Β,Γ,LUX, SUITE = € 1.899 Α,Β,Γ,LUX, SUITE = € 1.726
Ποσοστό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα νοσοκομεία 100% 100%
Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα (ειδικές κατηγορίες):
Α) Για εγκεφαλικό και εγχείριση ανοιχτής καρδιάς μέχρι LUX = € 3.165, SUITE = € 3.799,
Α = € 2.532, Β = 1.899, Γ= € 1.267
LUX = € 2.877, SUITE = € 3.454,
Α = € 2.302, Β = € 1.726, Γ= € 1.152
Β) Για καρκίνο μέχρι LUX = € 4.740, SUITE = € 5.698,
Α = € 3.799, Β = € 2.849, Γ= € 1.899
LUX = € 4.309, SUITE = € 5.180,
Α = € 3.454, Β = € 2.590, Γ= € 1.726
Γ) Για ασθενοφόρα € 89 € 81
Πρόσθετες παροχές:
Α) Ημερήσιο επίδομα χωρίς απαίτηση αποζημίωσης ετησίως μέχρι ημέρες 30 30
Σε κρατικό νοσοκομείο € 126 € 115
Σε εντατική άλλη εξειδικευμένη μονάδα κρατικού μηχανισμού € 254 € 231
Για νοσηλεία στο Εξωτερικό € 254 € 231
Β) Επίδομα χειρούργου και αναισθησιολόγου:
Πολύ μικρή επέμβαση € 254 € 231
Μικρή επέμβαση € 761 € 692
Μεσαία επέμβαση € 1.013 € 921
Μεγάλη επέμβαση € 1.267 € 1.152
Βαριά επέμβαση € 1.519 € 1.380
Εξαιρετικά βαριά επέμβαση € 1.773 € 1.611
Ειδική επέμβαση € 2.532 € 2.302
Γ) Για σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) LUX = € 20.261, SUITE = € 22.792,
Α = € 17.728, Β = € 15.196, Γ= € 12.662
LUX = € 18.418, SUITE = € 20.719,
Α = € 16.116, Β = € 13.814, Γ= € 11.511
Δ) Επίδομα τοκετού:
Φυσιολογικός τοκετός LUX = € 1.108, SUITE = € 1.267,
Α = € 950, Β = € 792, Γ= € 632
LUX = € 1.008, SUITE = € 1.152,
Α = € 864, Β = € 720, Γ= € 575
Καισαρική LUX = € 1.662, SUITE = € 1.899,
Α = € 1.424, Β = € 1.188, Γ= € 950
LUX = € 1.510, SUITE = € 1.726,
Α = € 1.294, Β = € 1.080, Γ= € 864
Ειδικές παροχές:
Αποκλειστική νοσοκόμος σε κρατικό νοσοκομείο μέχρι ημέρες 30 30
Αποκλειστική νοσοκόμος σε ιδιωτικό νοσοκομείο μέχρι ημέρες 15 15
Αποκλειστική νοσοκόμος στο σπίτι (8-ωρη βάρδια ημερισίως) μέχρι ημέρες 30 30
Έξοδα αερομεταφοράς € 3.799 € 3.454
Έξοδα ασθενοφόρου € 381 € 346
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDICAL 4 ALL
Ετήσιο όριο παροχής στην Ελλάδα € 200.000
Ετήσιο Όριο Παροχής στο Εξωτερικό € 170.000
Θέση νοσηλείας Β, Γ
Εκπιπτόμενο ποσό € 1.000, € 1.500, € 2.000, € 3.000, € 5.000, € 10.000
Ειδικό εκπιπτόμενο ποσό € 1.500, € 2.000, € 3.000, € 5.000, € 10.000, € 15.000
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα 100%
Αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου 100%
Αμοιβές θεραπόντων ιατρών 100%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 85%
Στο Εξωτερικό 85%
Αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου (σύμφωνα με πίνακα αμοιβών) 85%
Αμοιβές θεραπόντων ιατρών (σύμφωνα με πίνακα αμοιβών) 85%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο:
Α) Με χρήση κύριου ασφαλιστικού φορέα, χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού 100%
Β) Χωρίς χρήση κύριου ασφαλιστικού φορέα, μετά την αφαίρεση του 50% του ειδικού εκπιπτόμενου ποσού 100%
Έξοδα χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας (χωρίς νοσηλεία), χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού:
Α) Με χρήση άλλου φορέα 100%
Β) Χωρίς χρήση άλλου φορέα:
    Β1) Έως του ποσού € 5.000 100%
    Β2) Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα € 5.000 70%
Πρόσθετες παροχές:
Α) Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα χωρίς απαίτηση αποζημίωσης ετησίως μέχρι ημέρες 3
Σε δημόσιο ή συμβεβλημένο νοσοκομείο € 150
Για νοσηλεία στο Εξωτερικό € 150
Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, χωρίς απαίτηση αποζημίωσης, το παραπάνω επίδομα διπλασιάζεται σε 300
B) Επίδομα τοκετού:
Φυσιολογικός τοκετός Β= € 440, Γ= € 350
Καισαρική Β= € 660, Γ= € 530
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ MEDICAL 4 ALL PLUS
Ετήσιο όριο παροχής στην Ελλάδα € 200.000
Ετήσιο όριο παροχής στο Εξωτερικό € 170.000
Θέση νοσηλείας Β, Γ
Εκπιπτόμενο ποσό € 1.000, € 1.500, € 2.000, € 3.000, € 5.000, € 10.000
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα: 100%
Αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου 100%
Αμοιβές θεραπόντων ιατρών 100%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:
Στην Ελλάδα 85%
Στο Εξωτερικό 85%
Αμοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου (σύμφωνα με πίνακα αμοιβών) 85%
Αμοιβές θεραπόντων ιατρών, (σύμφωνα με πίνακα αμοιβών) 85%
Ποσοστό κάλυψης εξόδων για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο (χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού) 100%
Β) Χωρίς χρήση άλλου φορέα:
    Β1) Έως του ποσού € 5.000 100%
    Β2) Για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα € 5.000 70%
Πρόσθετες παροχές:
Α) Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα χωρίς απαίτηση αποζημίωσης ετησίως μέχρι ημέρες 3
Σε δημόσιο ή συμβεβλημένο νοσοκομείο € 150
Για νοσηλεία στο Εξωτερικό € 150
Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, χωρίς απαίτηση αποζημίωσης, το παραπάνω επίδομα διπλασιάζεται σε: € 300
B) Επίδομα τοκετού:
Φυσιολογικός τοκετός Β= € 440, Γ= € 350
Καισαρική Β= € 660, Γ= € 530

Τα νέα νοσοκομειακά προγράμματα ΜΙΝΕΤΤΑ Top και ΜΙΝΕΤΤΑ Vital έρχονται να δώσουν λύση στις σημερινές ανάγκες για ουσιαστική κάλυψη της υγείας μας σε πολύ προσιτό κόστος. Ταυτόχρονα, εμπλουτίσουν τη γκάμα των προϊόντων της MINETTA Life, καθιστώντας την μία από τις πιο πλήρεις στην αγορά. Απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή στο 210 9309500 και ενημερωθείτε εκτενέστερα.

MINETTA Vital. | Φτιαγμένο στα μέτρα σου.

Αποκτήστε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε επιλεγμένα ιδιωτικά Νοσοκομεία με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο. Το νέο ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα ασφάλισης Vital από τη ΜΙΝΕΤΤΑ αφορά άτομα ηλικίας από 1 μηνός έως 65 ετών που διαθέτουν κάλυψη από δημόσιο ασφαλιστικό Ταμείο και αναζητούν τη λύση που θα τους απαλλάξει από το άγχος των ελλείψεων των παροχών του κρατικού φορέα και θα τους εξασφαλίσει αξιοπρεπή περίθαλψη.

4 λόγοι για να επιλέξετε το νοσοκομειακό πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Vital.

 • Περίθαλψη σε ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα.
 • Έκπτωση έως και 20% στα ασφάλιστρα των παιδιών, εφόσον ασφαλίζονται ταυτόχρονα ο ένας ή και οι δύο γονείς. Έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα όσων διαμένουν εκτός Νομού Αττικής.
 • Μηδενική οικονομική επιβάρυνση σε σοβαρές ασθένειες αφού τα εκπιπτόμενα ποσά δεν εφαρμόζονται σε συτές τις περιπτώσεις.
 • Κάλυψη για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά με ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή του ασφαλισμένου - μόλις το 10% του εκπιπτόμενου ποσού.
(δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα παροχών)

MINETTA Top. | Πλήρης κάλυψη παντού.

Αποκτήστε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε ευρεία γκάμα ιδιωτικών Νοσοκομείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το νέο ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα ασφάλισης Top από τη ΜΙΝΕΤΤΑ αφορά άτομα ηλικίας από 1 μηνός έως 65 ετών -χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάλυψης από δημόσιο ασφαλιστικό Ταμείο. Ένα «πλούσιο» σε παροχές πρόγραμμα με προσιτό ασφάλιστρο που θα θωρακίσει την υγεία σας.

5 λόγοι για να επιλέξετε το νοσοκομειακό πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Top.

 • Περίθαλψη σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων αλλά και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Μηδενική οικονομική επιβάρυνση σε σοβαρές ασθένειες - τα εκπιπτόμενα ποσά δεν εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
 • Κάλυψη για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά με ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή του ασφαλισμένου - μόλις το 10% του εκπιπτόμενου ποσού.
 • Έκπτωση έως και 20% στα ασφάλιστρα των παιδιών, εφόσον ασφαλίζονται ταυτόχρονα ο ένας ή και οι δύο γονείς. Έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα όσων διαμένουν εκτός Νομού Αττικής.
 • Ειδικές πρόσθετες παροχές όπωςcheck-up, έξοδα λογοθεραπείας - εργοθεραπείας, κάλυψη αμοιβής ψυχολόγου κ.ά.
(δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα παροχών)

Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών – ΜΙΝΕΤΤΑ Welcome

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ Welcome πληροί τα οριζόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 53821/21-10-2014) για την έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής στη χώρα μας και ο ασφαλισμένος λαμβάνει με την έναρξή του σχετική βεβαίωση για υποβολή στις Αρχές.

Με το πρόγραμμα Welcome ο ασφαλισμένος καλύπτεται για:

 • Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια (μόνο στα εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων).
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια (μόνο σε δημόσια νοσοκομεία).

Στις παραπάνω καλύψεις προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%, ενώ χωρίς καμία επιβάρυνση επωφελείται, ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη του, από τις παροχές της Κάρτας Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ.

Το πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ CARE παρέχει ουσιαστικές καλύψεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ ασφαλίζονται εντελώς δωρεάν τα παιδιά έως 14 ετών (μέχρι δύο παιδιά), όταν και οι δυο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα.

Α. Δευτεροβάθμια Περίθαλψη (αποκλειστικά σε Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσοκομείων)

 • Ασφαλισμένο κεφάλαιο: € 50.000 ετησίως
 • Θέση νοσηλείας: Β’ (δίκλινο)
 • Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΣΩ GENERAL, MEDITERRANEO, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 • Εκπιπτόμενο ποσό: € 1.000 (Το εκπιπτόμενο ποσό συμψηφίζεται με τη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ).
 • Ειδικά για παιδιά μέχρι 14 ετών που ασφαλίζονται αυτόνομα, το εκπιπτόμενο ποσό περιορίζεται στα € 500 και μηδενίζεται σε περίπτωση χρήσης του ΕΟΠΥΥ.
 • Κάλυψη όλων των εξόδων (νοσήλια, αμοιβές γιατρών, εξετάσεις κ.λπ.)
 • Κάλυψη και στο εξωτερικό με την προϋπόθεση έγκρισης της νοσηλείας από το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου.

Β. Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (αποκλειστικά στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων)

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά στις εφημερεύουσες ειδικότητες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
 • Ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς των τακτικών εξωτερικών ιατρείων με χρέωση € 10/επίσκεψη
 • Ιατρικές επισκέψεις σε συμβεβλημένους παιδιάτρους (εκτός των συμβεβλημένων νοσοκομείων) για παιδιά έως και 14 ετών, με χρέωση € 20/επίσκεψη
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως € 200/περίπτωση, για επείγοντα περιστατικά (εξαιρούνται τα φάρμακα τα υλικά, οι αμοιβές γιατρών και οι επεμβατικές-ενδοσκοπικές πράξεις)
 • Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρεώσεις προνομιακού τιμοκαταλόγου.
 • Προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, με χρήση ΕΟΠΥΥ, με χρέωση 15% της συμμετοχής του ασφαλισμένου επί του κρατικού τιμοκαταλόγου.

Γ. Φροντίδα ΜΙΝΕΤΤΑ και Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση

 • Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Υγειονομικός επαναπατρισμός.
 • Επίσκεψη συγγενούς προσώπου.
 • Παράταση διαμονής.
 • Πρόωρη επιστροφή.
 • Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.
 • Επιστροφή/Επαναπατρισμός συνταξιδευόντων.
 • Μεταφορά σορού.
 • Απώλεια διαβατηρίου.
 • Παροχή δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις (με τη χρήση πιστωτικής κάρτας στο pay.minetta.gr), και για κάθε ασφαλισμένο στην Εταιρεία παρέχεται δωρεάν η Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για τον ίδιο αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα στο 2109309500 ή στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.