ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση μας, είναι και το μέσο που μας εξασφαλίζει τα προς το ζην. Επομένως η θωράκιση της πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης και όχι μόνο, ξενοδοχείων & ενοικιαζόμενων δωματίων είναι απαραίτητη για κάθε τουριστική επιχείρηση.

Γι’ αυτό και εμείς δημιουργήσαμε δυο εξειδικευμένα προγράμματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενώνες), τα “MINETTA HOTEL BLUE” για ασφαλιζόμενες αξίες οικοδομής ή/και περιεχομένου μέχρι € 500.000 συνολικά και το “MINETTA HOTEL GREEN” για ασφαλιζόμενες αξίες οικοδομής ή/και περιεχομένου από € 500.001 έως και € 1.500.000 συνολικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

MINETTA HOTEL BLUE

MINETTA HOTEL GREEN

ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

οικοδομή & περιεχόμενο μέχρι € 500.000

οικοδομή & περιεχόμενο από € 500.001 μέχρι € 1.500.000

απαλλαγές

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

€ 3,000
€ 5,000
€ 300 σε κάθε ζημιά

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

5% του Α.Κ.
5% του Α.Κ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ

5% του Α.Κ.
5% του Α.Κ.

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

€ 10,000
€ 20,000

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

5% του Α.Κ.
5% του Α.Κ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 10%

ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ

€ 2,000
€ 5,000

ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ

10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 1.000
2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 2.000

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΞΕΝΩΝΩΝ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
€ 150 σε κάθε υλική ζημιά

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

10% του Α.Κ. & μέχρι € 25.000
10% του Α.Κ. & μέχρι € 50.000
€ 300 ανά απαίτηση

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ

€ 300 σε κάθε ζημιά

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 5.000
€ 10.000
€ 300 σε κάθε ζημιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

MINETTA HOTEL BLUE

MINETTA HOTEL GREEN

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

οικοδομή & περιεχόμενο μέχρι € 500.000

οικοδομή & περιεχόμενο από € 500.001 μέχρι € 1.500.000

απαλλαγές

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

5% του Α.Κ.
5% του Α.Κ.

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

€ 3,000
€ 5,000
€ 300 σε κάθε ζημιά

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ

5% του Α.Κ.
5% του Α.Κ.
10 ημέρες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 10.000
2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 20.000

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ

2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 5.000
2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 10.000

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 10.000
2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 20.000

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

€ 10,000
€ 20,000

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

10%
10%

ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ

€ 2,000
€ 5,000

ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ

10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ

2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 1.000
2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 2.000

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ/ΞΕΝΩΝΩΝ/ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
€ 150 σε κάθε υλική ζημιά

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

10% του Α.Κ. & μέχρι € 25.000
10% του Α.Κ. & μέχρι € 50.000
€ 300 ανά απαίτηση

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ

€ 300 σε κάθε ζημιά

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΣΥΜΒΑΝ

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 10.000
2,5% του Α.Κ. & μέχρι € 20.000

ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

€ 1,500
€ 3,000
10% της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των € 500

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

€ 5,000
€ 10,000

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

€ 5,000
€ 10,000

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 5,000
€ 10,000
€ 300 σε κάθε ζημιά

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ

€ 5,000
€ 10,000

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

οικοδομή & περιεχόμενο μέχρι € 500.000

οικοδομή & περιεχόμενο από € 500.001 μέχρι € 1.500.000

απαλλαγές

Σωματικές Βλάβες κατά άτομο

€ 30,000
€ 50,000

Ανώτατο Όριο Ομαδικού Ατυχήματος

€ 60,000
€ 100,000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο

€ 100,000
€ 150,000

Υλικές Ζημιές ανά συμβάν

€ 10,000
€ 20,000
€ 150 σε κάθε υλική ζημιά

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΟΙΚΟΔ. & ΠΕΡΙΕΧ.)

οικοδομή & περιεχόμενο μέχρι € 500.000

οικοδομή & περιεχόμενο από € 500.001 μέχρι € 1.500.000

απαλλαγές

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 2% απαλλαγή

2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 3% απαλλαγή

3% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ 5% απαλλαγή

5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

οικοδομή & περιεχόμενο μέχρι € 500.000

οικοδομή & περιεχόμενο από € 500.001 μέχρι € 1.500.000

απαλλαγές

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σωματικές Βλάβες κατά άτομο

€ 60,000
€ 100,000

Υλικές Ζημιές ανά συμβάν

€ 20,000
€ 40,000
€ 150 σε κάθε υλική ζημιά

Ανώτατο Όριο Ομαδικού Ατυχήματος

€ 120,000
€ 200,000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά την ασφαλιστική περίοδο

€ 180,000
€ 300,000

Αστική Ευθύνη από Τροφική Δηλητηρίαση

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Κολυμβητικής Δεξαμενής /Πισίνας

€ 150 σε κάθε υλική ζημιά

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Υδάτινης Ψυχαγωγικής Εγκατάστασης

€ 150 σε κάθε υλική ζημιά

Επέκταση Αστικής Ευθύνης για υλικές ζημιές σε οχήματα πελατών-επισκεπτών-προμηθευτών της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία σταθμών (parking) οχημάτων (€ 500 ανά όχημα και € 10.000 αθροιστικά στην περίοδο ασφάλισης)

€ 150 σε κάθε υλική ζημιά