ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα ασφάλισης χωρίς απαλλαγές, με εξαίρεση την κάλυψη του σεισμού.

Γιατί θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας, προσφέροντας σας ουσιαστικές λύσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Οικοδομή

Περιεχόμενο

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ

ΕΚΡΗΞΗ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

€ 1.000
€ 1.000

ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

€ 1.000 €
€ 1.000

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

(1)
(1)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(1)
-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ

(1)
(1)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ (*)

5%
5%

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ

-
€ 1.000

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 € 5.000
€ 5.000

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (**)

10% max. € 15.000
-

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

-

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΟΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

-

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

-

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ-ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ (*)

2,5% max. € 1.000
2,5% max. € 1.000 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (*)

20% max. € 30.000
20% max. € 30.000 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ) (*)

20% max. € 30.000
20% max. € 30.000 

ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-

ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (***)

-
5% max. € 5.000

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

-
€ 3.500

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ

2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου
2% ή 3% ασφ/νου κεφαλαίου

(1) Εφόσον έχει ασφαλιστεί τουλάχιστον η προτεινόμενη αξία.
(*) επί του συνολικού ασφ. ποσού.
(**) επί του ασφ. ποσού Κτιρίου/12 X διάρκεια ασφάλισης.
(***) επί του ασφ. ποσού Περιεχομένου.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)
με όλα τα συμβόλαια οχήματος ή/και περιουσίας

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ