Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία με κάθε αίτηση ασφάλισης στα προγράμματα υγείας ΜΙΝΕΤΤΑ

01/10/2018Δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία με κάθε αίτηση ασφάλισης στα προγράμματα υγείας ΜΙΝΕΤΤΑ
Στο πλαίσιο της  εβδομάδας εξυπηρέτησης πελατών, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική αποφάσισε να συμπεριλάβει στις ενέργειες που θα υλοποιήσει μια ακόμη κοινωνική δράση, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην ενημέρωση των γυναικών για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού καθώς και στην κινητοποίησή τους για τακτικό προληπτικό έλεγχο.

Για το λόγο αυτό, από 01/10/2018 έως και 5/10/2018, διάστημα που διαρκεί η εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών, με κάθε νέα αίτηση ασφάλισης σε ένα από τα προγράμματά υγείας της Εταιρίας (Top Plus, Top, Care και Vital) θα προσφέρεται δωρεάν μία ψηφιακή μαστογραφία στην προτεινόμενη προς ασφάλιση γυναίκα, ανεξάρτητα από την υλοποίηση του συμβολαίου.

Η δωρεάν εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.

Εντός 10 ημερών από το τέλος εβδομάδας εξυπηρέτησης πελατών η προς ασφάλιση γυναίκα, που επιθυμεί να υποβληθεί στην εξέταση, θα πρέπει να επικοινωνεί με τον συνεργαζόμενο με την Εταιρία μας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή προκειμένου να προγραμματίσει ραντεβού.