ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ κ. Β. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣτο διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαβιούμε και ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα παρατηρούμε την έντονη επίδραση των γενικότερων συνθηκών στην καθημερινότητα των πολιτών και το γενικότερο καθεστώς ανασφάλειας, οικονομικής δυσχέρειας και αδυναμίας οικονομικού προγραμματισμού των νοικοκυριών ταυτόχρονα με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για ασφάλεια.

Η ανάγκη του πολίτη για ασφάλεια είναι στις παρούσες συνθήκες μεγαλύτερη από ποτέ. Θεωρούμε ότι η Ασφάλιση είναι συνώνυμο της Ασφάλειας όταν παρέχεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με σαφείς προϋποθέσεις.

Στην Ελλάδα η ιδιωτική Ασφάλιση έρχεται να συμπληρώσει κενά της Κοινωνικής Ασφάλισης, γι’ αυτό και ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι πρώτα από όλα κοινωνικός δεδομένου ότι πρόκειται για αγαθό που η Κοινωνία οφείλει να παρέχει στον πολίτη. Οι γενικότερες συγκυρίες σε συνδυασμό με το επίπεδο ασφαλιστικής συνείδησης που επιδέχεται σημαντικής βελτίωσης, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ιδιαίτερα ευνοϊκές. Καλούμαστε λοιπόν να προσφέρουμε το κοινωνικό αγαθό της ασφάλισης μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές και περίπλοκο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο και με το αίσθημα Υπευθυνότητας και Δέσμευσης απέναντι στον άνθρωπο που επιδεικνύουμε εδώ και σχεδόν 50 χρόνια μέσα από μία μεγάλη ιστορία στον ασφαλιστικό χώρο, συνεχίζουμε με συνέπεια και συνέχεια να παρέχουμε ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Ανάγκες των Πελατών μας.

Η Εταιρεία μας αφουγκράζεται τις ανάγκες της Κοινωνίας και έχει ενσωματώσει την Κοινωνική Υπευθυνότητα στον κορμό της στρατηγική διοίκησης μεριμνώντας μέσα από συγκεκριμένες δράσεις για το Κοινωνικό Καλό.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ