ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Και το 2018 συνεργασία με κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες

06/02/2018ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Και το 2018 συνεργασία με κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες
Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2018. Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ανακοινώνει ότι έχει εξασφαλίσει, και για το 2018, συνεργασία με κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες. 

Πιο συγκεκριμένα, έχει συνάψει συμβάσεις με τις:  SCOR, AMLIN, QBE, TOKIO MILLENNIUM, MAPFRE, KOREAN , DEVK, COVEA, NACIONAL RE, TRIGLAV, SAVA, GIC. 

Η συνεχής υποστήριξη από αξιόλογους αντασφαλιστές αποτελεί έναν από τους παράγοντες που, διαχρονικά, ενισχύουν την αξιοπιστία της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για αμεσότητα στην καταβολή των αποζημιώσεων.