Νέο πρόγραμμα ασφάλισης στεγαστικού δανείου

30/05/2018Νέο πρόγραμμα ασφάλισης στεγαστικού δανείου
Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοινώνει τη διάθεση ενός νέου προγράμματος ασφάλισης στεγαστικού δανείου μόνιμων και εξοχικών κατοικιών. 
Το νέο πρόγραμμα είναι σταθερής τιμολόγησης, προσφέρει πλήρη κάλυψη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, ανεξαρτήτως έτους και είδους κατασκευής της οικοδομής και συμπληρώνει, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο πρόγραμμα παραμετρικής τιμολόγησης, τη γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων της ΜΙΝΕΤΤΑ για ενυπόθηκη κατοικία. 
Παρέχει ένα μεγάλο εύρος βασικών καλύψεων, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής πακέτου πρόσθετων καλύψεων - μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι καλύψεις για βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, θραύση σωληνώσεων κ.ά. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας 2109309500 και στην ιστοσελίδα www.minetta.gr.