ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος

Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να βρείτε Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ατυχήματος, Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος, καθώς και δίκτυο συνεργατών για κατάθεσή τους. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση του διπλώματος οδήγησης.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Δίκτυο Συνεργατών Οδικής Βοήθειας