ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οδική και Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας παρέχεται στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε συνεργασία με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.

Καλύψεις

safe

Επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης (περιλαμβάνεται και η αλλαγή ελαστικού)

safe

Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού

safe

Ρυμούλκηση του οχήματος είτε στο πλησιέστερο συνεργείο είτε σε συνεργείο επιλογής σας, εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται επιτόπου

safe

Φύλαξη του οχήματος, σε περίπτωση που το συνεργείο είναι κλειστό λόγω αργίας

safe

Επαναπατρισμός του οχήματος στον τόπο κατοικίας του ασφαλιζόμενου, σε περίπτωση μεγάλης ζημιάς

safe

Επαναπατρισμός των επιβαινόντων στον τόπο κατοικίας τους εάν η βλάβη δεν αποκαθίσταται εντός 24 ωρών

safe

Έξοδα διανυκτέρευσης σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης υπερβαίνει τις 24 ώρες

safe

Εντοπισμός και μεταφορά προσωπικών ειδών που έχουν χαθεί

safe

Υγειονομική μεταφορά

safe

Υγειονομικός επαναπατρισμός και συνταξιδευόντων

safe

Ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια του ασφαλιζομένου στο εξωτερικό

safe

Επίσκεψη συγγενούς προσώπου

safe

Πρόωρη επιστροφή λόγω θανάτου συγγενούς προσώπου

safe

Παράταση διαμονής για ανάρρωση

safe

Επαναπατρισμός σορού

safe

Αποστολή φαρμάκων

safe

Διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων

safe

Υπηρεσία μεταφοράς σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων

safe

Χρηματική καταβολή λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής αποσκευών σε πτήσεις τακτικών δρομολογίων

safe

Κάλυψη εξόδων εισιτηρίου για την επαναφορά του οχήματος, σε περίπτωση ανικανότητας οδηγού.

Υπηρεσία βοηθείας μετά από κλοπή:

safe

Αν έχει βρεθεί μεταφορά σε συνεργείο ή στον τόπο συνήθους διαμονής

safe

Φύλαξη

safe

Επάνοδο επιβατών ή συνέχιση του ταξιδιού στον προορισμό τους