ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η Εταιρεία μας πρωτοποριακή σε ασφαλιστικές καλύψεις προχώρησε στην κατάρτιση ενός μοναδικού ασφαλιστικού προγράμματος Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει:

  • τις υλικές ζημίες (πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα, κακόβουλη βλάβη, κλπ),
  • τις μηχανικές βλάβες των διαφόρων συσκευών του συστήματος και
  • την απώλεια εσόδων για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του συστήματος.