ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ / ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υποβολή Παραπόνων / Προτάσεων

Την επιτυχία της η Eταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια την οφείλει στους πελάτες της. Ανέκαθεν στόχος μας ήταν η καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας. Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον σας ακούγαμε, αφουγκραζόμασταν τις ανάγκες σας και μελετούσαμε τις απόψεις σας, γιατί η δική σας κριτική, μας έκανε κάθε μέρα και καλύτερους.

Σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας μας, η επικοινωνία με τους πελάτες μας αποτέλεσε μία από της σημαντικότερες διαδικασίες της Εταιρείας και σήμερα γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Η νέα υπηρεσία της Εταιρείας μας έχει ως μοναδικό στόχο την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτησή σας κι έτσι μπορείτε να μας γνωστοποιείτε πλέον εύκολα τα παράπονα σας ή τις υποδείξεις σας είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά μας γραφεία Λ. Συγγρού 193-195, 17121 Ν. Σμύρνη ή στο υποκατάστημα μας στην Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 5, 54623 Θεσσαλονίκη, ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση customercare@minetta.gr, είτε μέσω fax στον αριθμό 210 9314541 ή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας, υπόψιν Κας Σούσουλα, απλά συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο.

Εντός δύο ημερών από την παραλαβή του παραπόνου σας, θα σας την επιβεβαιώσουμε και θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε οριστική απάντηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Αν ο χρόνος που θα χρειαστούμε για τη διερεύνηση των συνθηκών και δεδομένων και την απάντηση στο παράπονό σας υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες, θα σας ενημερώνουμε τακτικά προσπαθώντας να δώσουμε και καταληκτική ημερομηνία οριστικής απάντησης. Πρέπει να έχετε πάντοτε υπόψη πως δεν έχετε υποχρέωση συμμόρφωσης σε αυτή τη διαδικασία, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, αλλά ούτε και η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας διακόπτει την παραγραφή των έννομων συμφερόντων σας. Τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και τη νομοθεσία που ισχύει ανά πάσα στιγμή και έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της ενδεχόμενης διαφοράς σας με την Εταιρεία μας, ενώπιον του Συνήγορου του Καταναλωτή ή/και να ενημερώσετε τις υπερκείμενες αρχές που ελέγχουν τη δραστηριότητά μας, αλλά και να αναζητήσετε τη δικαστική συνδρομή για τη διαφύλαξη των συμφερόντων σας. Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε συντάξει και περιλάβει στο βιβλίο των Γενικών & Ειδικών Όρων κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας όλων όσοι, κατά την καλύτερη κρίση μας, μπορούν να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των παραπόνων ή υποδείξεών σας.