ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας νέος τομέας ασφάλισης που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουν στον κύριο ενός τεχνικού έργου ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε κίνδυνο (που συμφωνείται και αναγράφεται στο συμβόλαιο).

Η σημασία της Τεχνικής Ασφάλισης είναι ανυπολόγιστης αξίας αν αναλογιστεί κανείς τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα τεχνικό έργο κατά τη κατασκευή του ή τη συναρμολόγησή του:

 • Αστική Ευθύνη
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Ελαττωματικό υλικό
 • Φωτιά
 • Έκρηξη
 • Φυσικά φαινόμενα (σεισμός, πλημμύρα κ.ά.)
 • Λανθασμένη μελέτη
 • Κλοπή
 • Ανθρώπινη αμέλεια

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις, ακόμα και σωματικές βλάβες ή θάνατος ή υλικές ζημιές σε τρίτους και το κόστος αποκατάστασης αυτών των ζημιών μπορεί να είναι σημαντικό για τον κύριο του έργου.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ, κατανοώντας την αναγκαιότητα της τεχνικής ασφάλισης, σας προσφέρει σύγχρονα, ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν το χώρο των τεχνικών έργων είναι οι εξής:

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων.
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης - συναρμολόγησης.
 • Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων.
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανημάτων.
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
 • Ασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες).