ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Η Εταιρεία μας έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών της, δημιούργησε συνεργασίες για να καλύπτει κάθε ανάγκη, με σκοπό την αποκατάσταση των υλικών ζημιών χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιβαρύνσεις, στο συντομότερο χρονικό διάστημα.


Δίκτυο Συνεργατών για Θραύση Κρυστάλλων:

Glassdrive

Filisglass

Glassfit