Παιδοσυνάντηση στη ΜΙΝΕΤΤΑ Σάββατο 11/6/2016

08/06/2016Παιδοσυνάντηση στη ΜΙΝΕΤΤΑ Σάββατο 11/6/2016Παιδοσυνάντηση στη ΜΙΝΕΤΤΑ Σάββατο 11/6/2016 

Τελευταία Παιδοσυνάντηση πριν τις διακοπές, και σας περιμένουμε στο εργαστήρι παγωτού!