ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε η Πρώτη Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων και το όνομά μας να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία, φερεγγυότητα και εξαιρετική εξυπηρέτηση.

ΕΝΝΟΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Άυλο προϊόν. Προσδιορίζει την εκπλήρωση μελλοντικών υποχρεώσεων που απορρέουν από μια διμερή σύμβαση και αν παραστεί η ανάγκη.

ΑΡΧΕΣ / ΠΙΣΤΕΥΩ

Πιστεύουμε ότι η βασική μας ευθύνη είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και η τήρηση των υποσχέσεων που έχουμε δώσει απέναντι σε όλους όσους μας έχουν εμπιστευτεί. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας προσπαθούμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες, να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας, να προσφέρουμε πρωτοποριακές καλύψεις σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες πάντα βασισμένες σε κατανοητούς και ξεκάθαρους όρους, να προβαίνουμε εγκαίρως σε όποια σωστή αποζημίωση, να παρέχουμε πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διατηρούμε ένα αξιόπιστο και ενημερωμένο δίκτυο συνεργατών.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους μας, και στους συνεργάτες μας. Ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα. Θα πρέπει να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια τους, να αναγνωρίζουμε τις αρετές τους και να βοηθούμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων. Θα πρέπει να αισθάνονται άνετα να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να κάνουν προτάσεις και παράπονα. Πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες για εργασία, ανάπτυξη και πρόοδο και να επιβραβεύονται αυτοί που αξίζουν. Θα πρέπει να έχουν μια αίσθηση ασφάλειας. Πρέπει να σκεφτόμαστε τρόπους για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να ικανοποιούν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Η διοίκηση θα πρέπει να είναι ικανή και οι ενέργειες της να είναι δίκαιες και με ηθική.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο μισός αιώνας εμπειρίας εγγυάται το μέλλον μας. Σκοπός μας για τον 21ο αιώνα, είναι να συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμά μας, παρέχοντας σύγχρονα προϊόντα, καλύπτοντας τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες, απευθυνόμενοι σε σύγχρονους πελάτες. Αξιοποιώντας την πλούσια πείρα μας, δεν σταματάμε να εκσυγχρονιζόμαστε και να επεκτεινόμαστε. Η διαδικασία εκσυγχρονισμού έχει ήδη ξεκινήσει, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται χωρίς τέλος.