Κοινωνική υπευθυνότητα

Δημιουργώντας
ένα λαμπρότερο μέλλον

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έως τώρα διαδρομή της Εταιρίας μας όπως και με την πορεία της προς το μέλλον

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Στη ΜΙΝΕΤΤΑ βρισκόμαστε κοντά στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που λαμβάνουμε και συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον με ενέργειες βασισμένες στους παρακάτω άξονες:

Περιβάλλον

Λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον και δρούμε με τρόπους που προάγουν την αειφορία.

Ίσες ευκαιρίες

Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και ενδυναμώνουμε την ένταξη όλων – χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς – σε μία βιώσιμη κοινωνία ευκαιριών.

Αθλητισμός

Λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους, προσφέροντας υποστήριξη σε αθλητές, διοργανώσεις και ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Πρόληψη και Εκπαίδευση

Επικεντρώνουμε στην πρόληψη, ενημέρωση και την ασφάλεια όλων των ενδιαφερόμενων μερών – ιδιαίτερα των νέων – με στόχο την υγεία, ευζωία και την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης.

Τοπικές κοινωνίες

Υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες σε προσπάθειες που προάγουν την βιωσιμότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

Δράσεις

Εβδομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Στη ΜΙΝΕΤΤΑ από το 2019 διοργανώνουμε την Εβδομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας τιμώντας την αξία της προσφοράς, με ένα πλήθος δράσεων, στις οποίες ενεργή συμμετοχή έχουν οι εργαζόμενοι, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αλλά και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς.

«ΜΙΝΕΤΤΑ μια αγκαλιά»

Η διατμηματική ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας «ΜΙΝΕΤΤΑ μια αγκαλιά» συντονίζει και συμμετέχει σε ένα μεγάλο πλήθος δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Κοινωνικοί Απολογισμοί

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022
Κοινωνικός απολογισμός 2021
Κοινωνικός απολογισμός 2020
Κοινωνικός απολογισμός 2019
Κοινωνικός απολογισμός 2018
Κοινωνικός απολογισμός 2017
Κοινωνικός απολογισμός 2016

Στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματώνουμε την φιλοσοφία των πυλώνων ESG στην στρατηγική Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Εταιρίας.