Χρήσιμα Έντυπα

Έντυπα σε περίπτωση ζημιάς

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Έντυπα πληροφοριών

MINETTA AID PLUS
MINETTA AID
MINETTA CARE
MINETTA SENIOR
MINETTA TOP PLUS
MINETTA TOP PLUS (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ)
MINETTA TOP
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΑΣΑ) 10
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΑΣΑ) 20
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (ΑΣΑ) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΦΑΠΑΞ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
ΜΙΝΕΤΤΑ JUNIOR
ΜΙΝΕΤΤΑ VITAL
ΜΙΝΕΤΤΑ WELCOME
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΟΑ) ΕΦΑΠΑΞ
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΜΟΑ) ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΠΑ)
ATHLETE’S PACK
STUDENT’S PACK
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΙΝΕΤΤΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΧΕΞΟΝ ΦΟΡΤΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
MINETTA BIKE 1
MINETTA BIKE 2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ELECTRIFY CAR PACK 1
ELECTRIFY CAR PACK 2
ELECTRIFY CAR PACK 3
ELECTRIFY CAR PACK 6
CAR PACK 1
CAR PACK 2
CAR PACK 3
CAR PACK 6
CAR PACK 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ELECTRIFY TAXI PACK 1
ELECTRIFY TAXI PACK 2
ELECTRIFY TAXI PACK 3
ELECTRIFY TAXI PACK 6
TAXI PACK 1
TAXI PACK 2
TAXI PACK 3
TAXI PACK 6
TRUCK PACK 1
TRUCK PACK 2
TRUCK PACK 3
TRUCK PACK 6
ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ PACK 1
ΜΟΤΟ PACK 1
ΜΟΤΟ PACK 2
ΜΟΤΟ PACK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3
ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6
ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1
ΤΡΑΚΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
HOME PACK 1_ΚΥΡΙΑ
HOME PACK 2_ΚΥΡΙΑ
HOME PACK APARTMENT
HOME PACK ΕΞΟΧΙΚΗ 1
HOME PACK ΕΞΟΧΙΚΗ 2
HOME PACK ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 1
HOME PACK ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 2
HOME PACK ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 3
HOME PACK ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ - ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΜΙΝΕΤΤΑ HOTEL BLUE - ΜΙΝΕΤΤΑ HOTEL GREEN
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ